Intimitate

Politica de confidențialitate

Introducere și prezentare generală

Wir haben diese Datenschutzerklärung (Fassung 19.01.2022-111921361) verfasst, um Ihnen gemäß der Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 und anwendbaren nationalen Gesetzen zu erklären, welche personenbezogenen Daten (kurz Daten) wir als Verantwortliche – und die von uns beauftragten Auftragsverarbeiter (z. B. Provider) – verarbeiten, zukünftig verarbeiten werden und welche rechtmäßigen Möglichkeiten Sie haben. Die verwendeten Begriffe sind geschlechtsneutral zu verstehen.
Kurz gesagt: Wir informieren Sie umfassend über Daten, die wir über Sie verarbeiten.

Datenschutzerklärungen klingen für gewöhnlich sehr technisch und verwenden juristische Fachbegriffe. Diese Datenschutzerklärung soll Ihnen hingegen die wichtigsten Dinge so einfach und transparent wie möglich beschreiben. Soweit es der Transparenz förderlich ist, werden technische Begriffe leserfreundlich erklärt, Links zu weiterführenden Informationen geboten und Grafiken zum Einsatz gebracht. Wir informieren damit in klarer und einfacher Sprache, dass wir im Rahmen unserer Geschäftstätigkeiten nur dann personenbezogene Daten verarbeiten, wenn eine entsprechende gesetzliche Grundlage gegeben ist. Das ist sicher nicht möglich, wenn man möglichst knappe, unklare und juristisch-technische Erklärungen abgibt, so wie sie im Internet oft Standard sind, wenn es um Datenschutz geht. Ich hoffe, Sie finden die folgenden Erläuterungen interessant und informativ und vielleicht ist die eine oder andere Information dabei, die Sie noch nicht kannten.
Wenn trotzdem Fragen bleiben, möchten wir Sie bitten, sich an die unten bzw. im Impressum genannte verantwortliche Stelle zu wenden, den vorhandenen Links zu folgen und sich weitere Informationen auf Drittseiten anzusehen. Unsere Kontaktdaten finden Sie selbstverständlich auch im Impressum.

Aplicare

Această politică de confidențialitate se aplică tuturor datelor cu caracter personal prelucrate de noi în cadrul companiei și tuturor datelor cu caracter personal prelucrate de companiile comandate de noi (procesatori). Prin date cu caracter personal, ne referim la informații în sensul art. 4 nr.1 GDPR, cum ar fi numele, adresa de e-mail și adresa poștală a unei persoane. Prelucrarea datelor cu caracter personal ne asigură că putem oferi și factura serviciile și produsele noastre, online sau offline. Domeniul de aplicare al acestei Politici de confidențialitate include:

 • toate prezențele online (site-uri web, magazine online) pe care le operăm
 • Apariții pe rețelele de socializare și comunicare prin e-mail
 • aplicații mobile pentru smartphone-uri și alte dispozitive

Pe scurt: Declarația privind protecția datelor se aplică tuturor domeniilor în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod structurat în cadrul companiei prin canalele menționate mai sus. În cazul în care intrăm în relații juridice cu dumneavoastră în afara acestor canale, vă vom informa separat, dacă este necesar.

Temeiuri juridice

In der folgenden Datenschutzerklärung geben wir Ihnen transparente Informationen zu den rechtlichen Grundsätzen und Vorschriften, also den Rechtsgrundlagen der Datenschutz-Grundverordnung, die uns ermöglichen, personenbezogene Daten zu verarbeiten.
Was das EU-Recht betrifft, beziehen wir uns auf die VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. April 2016. Diese Datenschutz-Grundverordnung der EU können Sie selbstverständlich online auf EUR-Lex, dem Zugang zum EU-Recht, unter https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 nachlesen.

Prelucrăm datele dumneavoastră numai dacă se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

 1. Consimțământul [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD]: Ne-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor pentru un anumit scop. Un exemplu ar fi stocarea datelor introduse de un formular de contact.
 2. Contract [articolul 6 alineatul (1) (.b RGPD]: Pentru a îndeplini un contract sau obligații precontractuale cu dvs., prelucrăm datele dumneavoastră. De exemplu, dacă încheiem un contract de achiziție cu dvs., avem nevoie de informații personale în avans.
 3. Obligația legală [articolul 6 alineatul (1) (.c) din RGPD]): Dacă suntem supuși unei obligații legale, prelucrăm datele dumneavoastră. De exemplu, suntem obligați prin lege să păstrăm facturile pentru contabilitate. Acestea conțin, de obicei, date cu caracter personal.
 4. Interese legitime [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD]: În cazul unor interese legitime care nu vă restricționează drepturile fundamentale, ne rezervăm dreptul de a prelucra date cu caracter personal. De exemplu, trebuie să prelucrăm anumite date pentru a opera site-ul nostru în siguranță și în mod eficient din punct de vedere economic. Prin urmare, această prelucrare este un interes legitim.

Alte condiții, cum ar fi percepția înregistrărilor în interes public și exercitarea autorității publice, precum și protecția intereselor vitale nu apar de obicei la noi. În cazul în care un astfel de temei juridic ar trebui să fie relevant, acesta va fi indicat în locul corespunzător.

Pe lângă regulamentul UE, se aplică și legislația națională:

 • În Austria , aceasta este Legea federală privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (Legea privind protecția datelor) sau FADP pe scurt.
 • În Germania, se aplică Legea federală privind protecția datelor sau BDSG, pe scurt.

Dacă se aplică alte legi regionale sau naționale, vă vom informa în secțiunile următoare.

Datele de contact ale persoanei responsabile

Sollten Sie Fragen zum Datenschutz haben, finden Sie nachfolgend die Kontaktdaten der verantwortlichen Person bzw. Stelle:
DOLPHINSWIM Institut
Mag. Dipl. Psych. Norbert Trompisch
Unterhaus 38
A-9871 Seeboden

Vertretungsberechtigt: Mag. Dipl. Psych. Norbert Trompisch
E-Mail: office@dolphinswim.net
Telefon: +43 6763063857
Impressum: https://www.dolphinswim.net/impressum/

Perioada de stocare

Faptul că stocăm date cu caracter personal doar atât timp cât este absolut necesar pentru furnizarea serviciilor și produselor noastre este un criteriu general pentru noi. Aceasta înseamnă că ștergem datele cu caracter personal de îndată ce motivul prelucrării datelor nu mai există. În unele cazuri, suntem obligați prin lege să stocăm anumite date chiar și după ce scopul inițial a încetat să existe, de exemplu în scopuri contabile.

Dacă doriți ca datele dumneavoastră să fie șterse sau dacă vă revocați consimțământul pentru prelucrarea datelor, datele vor fi șterse cât mai curând posibil și în măsura în care nu există nicio obligație de a le stoca.

Vă vom informa mai jos cu privire la durata specifică a prelucrării datelor respective, dacă avem informații suplimentare în acest sens.

Drepturi în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor

În conformitate cu articolul 13 din RGPD, aveți următoarele drepturi de a asigura prelucrarea corectă și transparentă a datelor:

 • În conformitate cu articolul 15 din RGPD, aveți dreptul la informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră. În acest caz, aveți dreptul de a primi o copie a datelor și de a obține următoarele informații:
  • scopul pentru care efectuăm prelucrarea;
  • categoriile, adică tipurile de date care sunt prelucrate;
  • cine primește aceste date și, în cazul în care datele sunt transferate către țări terțe, modul în care poate fi garantată securitatea;
  • cât timp vor fi stocate datele;
  • existența dreptului la rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării și dreptul de a se opune prelucrării;
  • că puteți depune o plângere la o autoritate de supraveghere (link-uri către aceste autorități pot fi găsite mai jos);
  • originea datelor, dacă nu le-am colectat de la dvs.;
  • dacă se realizează crearea de profiluri, și anume dacă datele sunt evaluate automat pentru a obține un profil personal al dumneavoastră.
 • În conformitate cu articolul 16 gdpr, aveți dreptul la rectificarea datelor, ceea ce înseamnă că trebuie să corectăm datele dacă găsiți erori.
 • În conformitate cu articolul 17 din RGPD, aveți dreptul la ștergere ("dreptul de a fi uitat"), ceea ce înseamnă în termeni concreți că puteți solicita ștergerea datelor dvs.
 • În conformitate cu articolul 18 din RGPD, aveți dreptul la restricționarea prelucrării, ceea ce înseamnă că putem stoca doar datele, dar nu le mai folosim.
 • În conformitate cu articolul 19 din RGPD, aveți dreptul la portabilitatea datelor, ceea ce înseamnă că vă vom furniza datele într-un format comun, la cerere.
 • În conformitate cu articolul 21 din RGPD, aveți dreptul la opoziție, ceea ce implică o modificare a prelucrării după executare.
  • În cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (e) (interes public, exercitarea autorității publice) sau pe articolul 6 alineatul (1) litera (f) (interes legitim), vă puteți opune prelucrării. Vom verifica apoi cât mai curând posibil dacă putem respecta în mod legal această obiecție.
  • Dacă datele sunt utilizate în scopuri de marketing direct, vă puteți opune acestui tip de prelucrare a datelor în orice moment. Este posibil să nu mai utilizăm datele dumneavoastră pentru marketing direct ulterior.
  • Dacă datele sunt utilizate pentru a efectua profilarea, vă puteți opune acestui tip de prelucrare a datelor în orice moment. Este posibil să nu vă mai utilizăm datele pentru crearea de profiluri ulterior.
 • În conformitate cu articolul 22 din RGPD, este posibil să aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (de exemplu, crearea de profiluri).

Pe scurt: Aveți drepturi – nu ezitați să contactați organismul responsabil enumerat mai sus!

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră încalcă legislația privind protecția datelor sau că revendicările dumneavoastră privind protecția datelor au fost încălcate în orice alt mod, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Pentru Austria, aceasta este autoritatea pentru protecția datelor, al cărei site web poate fi găsit la https://www.dsb.gv.at/ . În Germania, există un responsabil cu protecția datelor pentru fiecare stat federal. Pentru informații suplimentare, puteți contacta comisarul federal pentru protecția datelor și libertatea de informare (BfDI ). Următoarea autoritate locală pentru protecția datelor este responsabilă pentru compania noastră:

Autoritatea pentru Protecția Datelor din Austria

Leiterin: Mag. Dr. Andrea Jelinek
Adresse:
Barichgasse 40-42, 1030 Wien
Telefonnr.:
+43 1 52 152-0
E-Mail-Adresse:
dsb@dsb.gv.at
Website:
https://www.dsb.gv.at/

Comunicare

Kommunikation Zusammenfassung
👥 Betroffene: Alle, die mit uns per Telefon, E-Mail oder Online-Formular kommunizieren
📓 Verarbeitete Daten: z. B. Telefonnummer, Name, E-Mail-Adresse, eingegebene Formulardaten. Mehr Details dazu finden Sie bei der jeweils eingesetzten Kontaktart
🤝 Zweck: Abwicklung der Kommunikation mit Kunden, Geschäftspartnern usw.
📅 Speicherdauer: Dauer des Geschäftsfalls und der gesetzlichen Vorschriften
⚖️ Rechtsgrundlagen: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung), Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertrag), Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Berechtigte Interessen)

Dacă ne contactați și comunicați prin telefon, e-mail sau formular online, datele cu caracter personal pot fi prelucrate.

Datele vor fi prelucrate pentru prelucrarea și prelucrarea întrebării dumneavoastră și a tranzacției comerciale aferente. Datele vor fi stocate atât timp cât este necesar sau atât timp cât legea impune acest lucru.

Persoanele vizate

Toți cei care caută contact cu noi prin canalele de comunicare puse la dispoziție de noi sunt afectați de procesele menționate mai sus.

Telefon

Când ne sunați, datele privind apelurile sunt stocate sub pseudonim pe dispozitivul final respectiv și la furnizorul de telecomunicații utilizat. În plus, date precum numele și numărul de telefon pot fi apoi trimise prin e-mail și stocate pentru a răspunde solicitării. Datele vor fi șterse de îndată ce cazul de afaceri s-a încheiat și cerințele legale permit acest lucru.

E-mail

Dacă comunicați cu noi prin e-mail, datele pot fi stocate pe dispozitivul respectiv (computer, laptop, smartphone,...), iar datele pot fi stocate pe serverul de e-mail. Datele vor fi șterse de îndată ce cazul de afaceri s-a încheiat și cerințele legale permit acest lucru.

Formulare online

Dacă comunicați cu noi folosind un formular online, datele vor fi stocate pe serverul nostru web și, dacă este necesar, transmise la o adresă de e-mail de către noi. Datele vor fi șterse de îndată ce cazul de afaceri s-a încheiat și cerințele legale permit acest lucru.

Temeiuri juridice

Prelucrarea datelor se bazează pe următoarele temeiuri juridice:

 • Art. 6 alin. 1 lit. a GDPR (consimțământ): Ne dați consimțământul pentru a stoca datele dumneavoastră și pentru a continua să le utilizăm în scopuri legate de cazul de afaceri;
 • Art. 6 alin. 1 lit.b GDPR (contract): Este nevoie de executarea unui contract cu dumneavoastră sau cu o persoană împuternicită de operator, cum ar fi .B.dem furnizor de telefonie sau trebuie să prelucrăm datele pentru activități precontractuale, cum ar fi .B pregătirea unei oferte;
 • Art. 6 alin. 1 lit. f GDPR (Interese legitime): Dorim să operăm solicitările clienților și comunicarea de afaceri într-un cadru profesional. În acest scop, sunt necesare anumite facilități tehnice, cum ar fi programele de e.B e-mail, serverele Exchange și operatorii de telefonie mobilă, pentru a putea opera comunicarea în mod eficient.

Modulele cookie

Cookies Zusammenfassung
👥 Betroffene: Besucher der Website
🤝 Zweck: abhängig vom jeweiligen Cookie. Mehr Details dazu finden Sie weiter unten bzw. beim Hersteller der Software, der das Cookie setzt.
📓 Verarbeitete Daten: Abhängig vom jeweils eingesetzten Cookie. Mehr Details dazu finden Sie weiter unten bzw. beim Hersteller der Software, der das Cookie setzt.
📅 Speicherdauer: abhängig vom jeweiligen Cookie, kann von Stunden bis hin zu Jahren variieren
⚖️ Rechtsgrundlagen: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung), Art. 6 Abs. 1 lit.f DSGVO (Berechtigte Interessen)

Ce sunt cookie-urile?

Unsere Website verwendet HTTP-Cookies, um nutzerspezifische Daten zu speichern.
Im Folgenden erklären wir, was Cookies sind und warum Sie genutzt werden, damit Sie die folgende Datenschutzerklärung besser verstehen.

Ori de câte ori navigați pe Internet, utilizați un browser. Browserele bine-cunoscute includ Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer și Microsoft Edge. Majoritatea site-urilor web stochează fișiere text mici în browserul dvs. Aceste fișiere se numesc cookie-uri.

Un lucru nu poate fi negat: cookie-urile sunt ajutoare cu adevărat utile. Aproape toate site-urile web utilizează cookie-uri. Mai exact, acestea sunt cookie-uri HTTP, deoarece există și alte cookie-uri pentru alte domenii de aplicare. Cookie-urile HTTP sunt fișiere mici care sunt stocate pe computerul dumneavoastră de către site-ul nostru web. Aceste fișiere cookie sunt plasate automat în folderul cookie, "creierul" browser-ului dvs. Un cookie constă dintr-un nume și o valoare. Atunci când definiți un cookie, trebuie să se specifice și unul sau mai multe atribute.

Cookie-urile stochează anumite date ale utilizatorilor despre dvs., cum ar fi setările de limbă sau de pagină personală. Când vizitați din nou site-ul nostru, browserul dumneavoastră transmite informațiile "legate de utilizator" înapoi pe site-ul nostru. Datorită cookie-urilor, site-ul nostru știe cine sunteți și vă oferă setarea cu care sunteți obișnuit. În unele browsere, fiecare cookie are propriul fișier, în altele, cum ar fi Firefox, toate cookie-urile sunt stocate într-un singur fișier.

Următorul grafic arată o posibilă interacțiune între un browser web, cum ar fi .B. Chrome și serverul web. Browserul web solicită un site web și primește un cookie înapoi de la server, pe care browserul îl utilizează din nou imediat ce este solicitată o altă pagină.

Interacțiunea cookie-urilor HTTP între browser și serverul web

Există atât cookie-uri primare, cât și cookie-uri terțe. Cookie-urile primare sunt create direct de site-ul nostru, cookie-urile terță parte sunt create de site-urile web partenere (e.B. Google Analytics). Fiecare cookie trebuie evaluat individual, deoarece fiecare cookie stochează date diferite. Timpul de expirare al unui cookie variază, de asemenea, de la câteva minute la câțiva ani. Cookie-urile nu sunt programe software și nu conțin viruși, troieni sau alți "dăunători". De asemenea, cookie-urile nu pot accesa informații de pe PC-ul dvs.

De exemplu, iată cum pot arăta datele cookie-urilor:

Name: _ga
Wert: GA1.2.1326744211.152111921361-9
Verwendungszweck: Unterscheidung der Websitebesucher
Ablaufdatum: nach 2 Jahren

Un browser ar trebui să poată suporta aceste dimensiuni minime:

 • Cel puțin 4096 octeți per cookie
 • Cel puțin 50 de cookie-uri per domeniu
 • Cel puțin 3000 de cookie-uri în total

Ce tipuri de cookie-uri există?

Problema cookie-urilor pe care le folosim în special depinde de serviciile utilizate și este clarificată în următoarele secțiuni ale politicii de confidențialitate. În acest moment, am dori să discutăm pe scurt diferitele tipuri de cookie-uri HTTP.

Există 4 tipuri de cookie-uri:

Unerlässliche Cookies
Diese Cookies sind nötig, um grundlegende Funktionen der Website sicherzustellen. Zum Beispiel braucht es diese Cookies, wenn ein User ein Produkt in den Warenkorb legt, dann auf anderen Seiten weitersurft und später erst zur Kasse geht. Durch diese Cookies wird der Warenkorb nicht gelöscht, selbst wenn der User sein Browserfenster schließt.

Zweckmäßige Cookies
Diese Cookies sammeln Infos über das Userverhalten und ob der User etwaige Fehlermeldungen bekommt. Zudem werden mithilfe dieser Cookies auch die Ladezeit und das Verhalten der Website bei verschiedenen Browsern gemessen.

Zielorientierte Cookies
Diese Cookies sorgen für eine bessere Nutzerfreundlichkeit. Beispielsweise werden eingegebene Standorte, Schriftgrößen oder Formulardaten gespeichert.

Werbe-Cookies
Diese Cookies werden auch Targeting-Cookies genannt. Sie dienen dazu dem User individuell angepasste Werbung zu liefern. Das kann sehr praktisch, aber auch sehr nervig sein.

De obicei, atunci când vizitați un site web pentru prima dată, veți fi întrebat care dintre aceste tipuri de cookie-uri doriți să permiteți. Și, desigur, această decizie este, de asemenea, stocată într-un cookie.

Dacă doriți să aflați mai multe despre cookie-uri și nu vă temeți de documentația tehnică, vă recomandăm https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6265, cererea de comentarii a Internet Engineering Task Force (IETF) numită "Http State Management Mechanism".

Scopul procesării prin intermediul cookie-urilor

Scopul depinde în cele din urmă de cookie-ul respectiv. Mai multe detalii pot fi găsite mai jos sau la producătorul software-ului care setează cookie-ul.

Ce date sunt prelucrate?

Cookie-urile sunt asistenți mici pentru multe sarcini diferite. Din păcate, nu este posibilă generalizarea datelor stocate în cookie-uri, dar vă vom informa cu privire la datele prelucrate sau stocate în cadrul următoarei declarații privind protecția datelor.

Perioada de stocare a cookie-urilor

Perioada de stocare depinde de cookie-ul respectiv și este specificată mai jos. Unele cookie-uri sunt șterse după mai puțin de o oră, altele pot rămâne stocate pe un computer timp de mai mulți ani.

Ele au, de asemenea, o influență asupra perioadei de stocare în sine. Puteți șterge manual toate cookie-urile în orice moment prin intermediul browser-ului dumneavoastră (a se vedea, de asemenea, mai jos "Dreptul la opoziție"). În plus, cookie-urile bazate pe consimțământ vor fi șterse cel târziu după revocarea consimțământului dvs., prin care legalitatea stocării nu este afectată până atunci.

Dreptul la opoziție – cum pot șterge cookie-urile?

Cum și dacă doriți să utilizați cookie-uri depinde de dvs. Indiferent de serviciul sau site-ul web de la care provin cookie-urile, aveți întotdeauna opțiunea de a șterge, dezactiva sau permite doar parțial cookie-urile. De exemplu, puteți bloca cookie-urile terțelor părți, dar permiteți toate celelalte cookie-uri.

Dacă doriți să aflați ce cookie-uri au fost stocate în browserul dvs., dacă doriți să modificați sau să ștergeți setările cookie-urilor, puteți găsi acest lucru în setările browserului dvs.:

Chrome: Ștergeți, activați și gestionați modulele cookie în Chrome

Safari: Gestionarea cookie-urilor și a datelor site-ului web cu Safari

Firefox: Ștergeți cookie-urile pentru a elimina datele pe care site-urile web le-au plasat pe computerul dvs.

Internet Explorer: Ștergerea și gestionarea modulelor cookie

Microsoft Edge: Ștergerea și gestionarea modulelor cookie

Dacă nu doriți cookie-uri în principiu, puteți configura browserul astfel încât să vă informeze întotdeauna când urmează să fie setat un cookie. Acest lucru vă permite să decideți pentru fiecare cookie individual dacă permiteți cookie-ul sau nu. Procedura variază în funcție de browser. Cel mai bine este să căutați instrucțiunile din Google cu termenul de căutare "Ștergeți cookie-urile Chrome" sau "Dezactivați cookie-urile Chrome" în cazul unui browser Chrome.

Temeiul juridic

Din 2009, există așa-numitele "orientări privind cookie-urile". Acesta afirmă că stocarea cookie-urilor necesită consimțământul dumneavoastră [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD]. Cu toate acestea, în țările UE există încă reacții foarte diferite la aceste directive. Cu toate acestea, în Austria, această directivă a fost transpusă la articolul 96 alineatul 3 din Legea telecomunicațiilor (TKG). În Germania, Politica privind cookie-urile nu a fost transpusă ca legislație națională. În schimb, punerea în aplicare a acestei directive a fost realizată în mare parte la articolul 15 alineatul (3) din Legea telemedia (TMG).

Pentru cookie-uri strict necesare, chiar dacă nu există consimțământ. există interese legitime [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD], care, în majoritatea cazurilor, sunt de natură economică. Dorim să oferim vizitatorilor site-ului o experiență plăcută de utilizare și pentru aceasta anumite cookie-uri sunt adesea absolut necesare.

Cu excepția cazului în care sunt utilizate cookie-uri absolut necesare, acest lucru se va face numai dacă vă dați consimțământul. Temeiul juridic în acest sens este articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD.

În secțiunile următoare, veți fi informat în detaliu cu privire la utilizarea cookie-urilor, dacă software-ul utilizat utilizează cookie-uri.

Web Hosting Introducere

Webhosting Zusammenfassung
👥 Betroffene: Besucher der Website
🤝 Zweck: professionelles Hosting der Website und Absicherung des Betriebs
📓 Verarbeitete Daten: IP-Adresse, Zeitpunkt des Websitebesuchs, verwendeter Browser und weitere Daten. Mehr Details dazu finden Sie weiter unten bzw. beim jeweils eingesetzten Webhosting Provider.
📅 Speicherdauer: abhängig vom jeweiligen Provider, aber in der Regel 2 Wochen
⚖️ Rechtsgrundlagen: Art. 6 Abs. 1 lit.f DSGVO (Berechtigte Interessen)

Ce este gazduirea web?

Atunci când vizitați site-uri web astăzi, anumite informații - inclusiv date cu caracter personal - sunt create și stocate automat, inclusiv pe acest site web. Aceste date ar trebui prelucrate cât mai puțin posibil și numai cu justificare. Prin site ne referim la totalitatea tuturor paginilor web de pe un domeniu, adică totul, de la pagina de pornire (pagina de pornire) până la ultima subpagină (ca aceasta). Prin domeniu, ne referim, de exemplu, la beispiel.de sau musterbeispiel.com.

Dacă doriți să vizualizați un site web pe un ecran, utilizați un program numit browser web. Probabil știți câteva browsere web după nume: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox și Apple Safari.

Acest browser web trebuie să se conecteze la un alt computer unde este stocat codul site-ului web: serverul web. Funcționarea unui server web este o sarcină complicată și consumatoare de timp, motiv pentru care acest lucru este de obicei preluat de furnizorii profesioniști, furnizorii. Acestea oferă găzduire web și asigură astfel o stocare fiabilă și fără erori a datelor site-urilor web.

Atunci când conectați browserul la computer (desktop, laptop, smartphone) și în timpul transmiterii datelor către și de la serverul web, datele cu caracter personal pot fi prelucrate. Pe de o parte, computerul stochează date, pe de altă parte, serverul web trebuie să stocheze date și pentru o perioadă de timp pentru a asigura funcționarea corectă.

Pentru a ilustra:

Browser și server web

De ce prelucrăm date cu caracter personal?

Scopurile prelucrării datelor sunt:

 1. Găzduirea profesională a site-ului web și securizarea funcționării
 2. pentru menținerea securității operaționale și IT
 3. Evaluarea anonimă a comportamentului de acces pentru a ne îmbunătăți oferta și, dacă este necesar, pentru urmărirea penală sau urmărirea penală a revendicărilor

Ce date sunt prelucrate?

Chiar și în timp ce vizitați site-ul nostru, serverul nostru web, care este computerul pe care este stocat acest site web, stochează de obicei automat date, cum ar fi

 • adresa completă de internet (URL) a site-ului web accesat
 • Versiunea browserului și a browserului (e.B. Chrome 87)
 • sistemul de operare utilizat (e.B. Windows 10)
 • adresa (URL-ul) paginii vizitate anterior (URL-ul referrerului) (e.B. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen.html/)
 • numele de gazdă și adresa IP a dispozitivului de la care se face accesul (e.B. COMPUTERNAME și 194.23.43.121)
 • Data și ora
 • în fișiere, așa-numitele fișiere jurnal de server web

Cât timp sunt stocate datele?

De regulă, datele de mai sus sunt stocate timp de două săptămâni și apoi șterse automat. Nu transmitem aceste date, dar nu putem exclude posibilitatea ca aceste date să poată fi vizualizate de autorități în cazul unui comportament ilegal.

Pe scurt: Vizita dumneavoastră este înregistrată de furnizorul nostru (compania care rulează site-ul nostru pe computere speciale (servere), dar nu transmitem datele dumneavoastră fără consimțământ!

Temeiul juridic

Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal în contextul găzduirii web rezultă din articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD (protecția intereselor legitime), deoarece utilizarea găzduirii profesionale la un furnizor este necesară pentru a prezenta compania pe Internet într-un mod sigur și ușor de utilizat și pentru a putea urmări atacurile și pretențiile din aceasta, dacă este necesar.

De regulă, există un contract de prelucrare a comenzilor între noi și furnizorul de găzduire în conformitate cu articolul 28 f. din RGPD, care garantează respectarea protecției datelor și garantează securitatea datelor.

Site-ul sisteme modulare Introducere

Website Baukastensysteme Datenschutzerklärung Zusammenfassung
👥 Betroffene: Besucher der Website
🤝 Zweck: Optimierung unserer Serviceleistung
📓 Verarbeitete Daten: Daten wie etwa technische Nutzungsinformationen wie Browseraktivität, Clickstream-Aktivitäten, Sitzungs-Heatmaps sowie Kontaktdaten, IP-Adresse oder Ihr geografischer Standort. Mehr Details dazu finden Sie weiter unten in dieser Datenschutzerklärung und in der Datenschutzerklärung der Anbieter.
📅 Speicherdauer: hängt vom Anbieter ab
⚖️ Rechtsgrundlagen: Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Berechtigte Interessen), Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung)

Ce sunt sistemele modulare ale site-ului web?

Folosim un sistem de constructor de site-uri web pentru site-ul nostru web. Sistemele modulare sunt forme speciale ale unui sistem de management al conținutului (CMS). Cu un sistem modular, operatorii de site-uri web pot crea un site web foarte ușor și fără cunoștințe de programare. În multe cazuri, gazdele web oferă, de asemenea, sisteme modulare. Prin utilizarea unui sistem modular, datele cu caracter personal pot fi, de asemenea, colectate, stocate și prelucrate de dvs. În acest text privind protecția datelor, vă oferim informații generale despre prelucrarea datelor prin sisteme modulare. Informații suplimentare pot fi găsite în declarațiile privind protecția datelor ale furnizorului.

De ce folosim sisteme de constructori de site-uri web pentru site-ul nostru web?

Cel mai mare avantaj al unui sistem modular este ușurința de utilizare. Dorim să vă oferim un site web clar, simplu și concis pe care să îl putem opera și întreține cu ușurință – fără sprijin extern. Un sistem modular oferă acum multe funcții utile pe care le putem folosi și fără cunoștințe de programare. Acest lucru ne permite să proiectăm site-ul nostru în funcție de dorințele noastre și să vă oferim un timp informativ și plăcut pe site-ul nostru.

Ce date sunt stocate de un sistem modular?

Desigur, exact ce date sunt stocate depinde de sistemul de constructor de site-uri web utilizat. Fiecare furnizor prelucrează și colectează date diferite ale vizitatorului site-ului web. Cu toate acestea, informațiile tehnice de utilizare, cum ar fi sistemul de operare, browserul, rezoluția ecranului, setările de limbă și tastatură, furnizorii de găzduire și data vizitei pe site-ul web sunt de obicei colectate. În plus, pot fi procesate și date de urmărire (e.B activitatea browserului, activități de flux de clicuri, hărți termice pentru sesiuni etc.). În plus, datele cu caracter personal pot fi, de asemenea, colectate și stocate. Acestea sunt, de obicei, date de contact, cum ar fi adresa de e-mail, numărul de telefon (dacă l-ați furnizat), adresa IP și datele de localizare geografică. Exact ce date sunt stocate pot fi găsite în politica de confidențialitate a furnizorului.

Cât timp și unde sunt stocate datele?

Vă vom informa cu privire la durata prelucrării datelor de mai jos în legătură cu sistemul modular al site-ului web utilizat, dacă avem informații suplimentare în acest sens. Veți găsi informații detaliate despre acest lucru în politica de confidențialitate a furnizorului. În general, prelucrăm datele cu caracter personal numai atât timp cât este absolut necesar pentru furnizarea serviciilor și produselor noastre. Este posibil ca furnizorul să stocheze date de la dumneavoastră în conformitate cu propriile specificații, asupra cărora nu avem nicio influență.

Dreptul de a obiecta

Aveți întotdeauna dreptul la informarea, corectarea și ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Dacă aveți întrebări, îi puteți contacta, de asemenea, pe cei responsabili pentru site-ul modular utilizat în orice moment. Datele de contact pot fi găsite fie în politica noastră de confidențialitate, fie pe site-ul web al furnizorului corespunzător.

Puteți șterge, dezactiva sau gestiona cookie-urile pe care furnizorii le utilizează pentru funcțiile lor în browserul dvs. În funcție de browserul pe care îl utilizați, acest lucru funcționează în moduri diferite. Vă rugăm să rețineți, totuși, că este posibil ca toate funcțiile să nu mai funcționeze ca de obicei.

Temeiul juridic

Avem un interes legitim în utilizarea unui sistem de constructor de site-uri web pentru a optimiza serviciul nostru online și pentru a vi-l prezenta într-un mod eficient și ușor de utilizat. Temeiul juridic corespunzător pentru aceasta este articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD (Interese legitime). Cu toate acestea, folosim sistemul modular numai dacă v-ați dat consimțământul.

În măsura în care prelucrarea datelor nu este absolut necesară pentru funcționarea site-ului web, datele vor fi prelucrate numai pe baza consimțământului dumneavoastră. Acest lucru se aplică în special activităților de urmărire. Temeiul juridic în acest sens este articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD.

Prin această declarație privind protecția datelor, v-am furnizat cele mai importante informații generale despre prelucrarea datelor. Dacă doriți să aflați mai multe despre acest lucru, veți găsi informații suplimentare – dacă sunt disponibile – în secțiunea următoare sau în declarația privind protecția datelor a furnizorului.

Politica de confidențialitate WordPress.com

Folosim WordPress.com, un sistem de constructor de site-uri web, pentru site-ul nostru web. Furnizorul de servicii este compania americană Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, SUA.

WordPress procesează, de asemenea, datele dumneavoastră în SUA. Am dori să subliniem faptul că, în opinia Curții Europene de Justiție, în prezent nu există un nivel adecvat de protecție pentru transferul de date către SUA. Acest lucru poate implica diverse riscuri pentru legalitatea și securitatea prelucrării datelor.

WordPress utilizează așa-numitele clauze contractuale standard (= articolul 46 alineatele (2) și (3) ca bază pentru prelucrarea datelor pentru destinatarii stabiliți în țări terțe (în afara Uniunii Europene, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, în special în SUA) sau pentru transferul de date acolo. Clauzele contractuale standard (SCC) sunt modele furnizate de Comisia UE și sunt menite să asigure că datele dumneavoastră respectă standardele europene de protecție a datelor, chiar dacă sunt predate și stocate în țări terțe (cum ar fi SUA). Prin aceste clauze, WordPress se angajează să respecte nivelul european de protecție a datelor atunci când prelucrează datele dumneavoastră relevante, chiar dacă datele sunt stocate, prelucrate și gestionate în SUA. Aceste clauze se bazează pe o decizie de punere în aplicare a Comisiei Europene. Puteți găsi rezoluția și clauzele contractuale standard corespunzătoare aici: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Acordurile de prelucrare a datelor, care corespund clauzelor contractuale standard, pot fi găsite la https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Puteți afla mai multe despre datele prelucrate prin utilizarea WordPress.com în politica de confidențialitate privind https://automattic.com/de/privacy/.

Politica de confidențialitate Google Analytics

Google Analytics Datenschutzerklärung Zusammenfassung
👥 Betroffene: Besucher der Website
🤝 Zweck: Auswertung der Besucherinformationen zur Optimierung des Webangebots.
📓 Verarbeitete Daten: Zugriffsstatistiken, die Daten wie Standorte der Zugriffe, Gerätedaten, Zugriffsdauer und Zeitpunkt, Navigationsverhalten, Klickverhalten und IP-Adressen enthalten. Mehr Details dazu finden Sie weiter unten in dieser Datenschutzerklärung.
📅 Speicherdauer: abhängig von den verwendeten Properties
⚖️ Rechtsgrundlagen: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung), Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Berechtigte Interessen)

Ce este Google Analytics?

Pe site-ul nostru folosim instrumentul de urmărire a analizelor Google Analytics (GA) al companiei americane Google Inc. Pentru regiunea europeană, Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlanda) este responsabilă pentru toate serviciile Google. Google Analytics colectează date despre acțiunile dumneavoastră pe site-ul nostru web. De exemplu, dacă faceți clic pe un link, această acțiune este stocată într-un modul cookie și trimisă la Google Analytics. Rapoartele pe care le primim de la Google Analytics ne permit să ne adaptăm mai bine site-ul și serviciul la nevoile dvs. În cele ce urmează, vom intra în mai multe detalii despre instrumentul de urmărire și, mai presus de toate, vă vom informa despre ce date sunt stocate și cum puteți preveni acest lucru.

Google Analytics este un instrument de urmărire care servește la analiza traficului site-ului nostru web. Pentru ca Google Analytics să funcționeze, un cod de urmărire este încorporat în codul site-ului nostru web. Când vizitați site-ul nostru, acest cod înregistrează diverse acțiuni pe care le luați pe site-ul nostru. De îndată ce părăsiți site-ul nostru, aceste date sunt trimise către serverele Google Analytics și stocate acolo.

Google procesează datele și primim rapoarte privind comportamentul dumneavoastră de utilizator. Aceste rapoarte pot include următoarele:

 • Rapoarte privind grupurile țintă: Prin intermediul rapoartelor grupului țintă, ne cunoaștem mai bine utilizatorii și știm mai exact cine este interesat de serviciul nostru.
 • Rapoarte privind anunțurile: rapoartele privind anunțurile ne ajută să analizăm și să îmbunătățim mai ușor publicitatea noastră online.
 • Rapoarte privind achizițiile: rapoartele privind achizițiile ne oferă informații utile despre cum să entuziasmăm mai multe persoane cu privire la serviciul nostru.
 • Rapoarte comportamentale: Aici aflăm cum interacționați cu site-ul nostru web. Putem înțelege în ce fel călătoriți pe site-ul nostru și ce link-uri faceți clic.
 • Rapoarte privind conversiile: conversia este un proces în care efectuați o acțiune dorită pe baza unui mesaj de marketing. De exemplu, dacă treceți de la a fi un vizitator pur al site-ului web la un cumpărător sau un abonat la newsletter. Cu ajutorul acestor rapoarte, aflăm mai multe despre modul în care măsurile noastre de marketing sunt primite de dvs. Acesta este modul în care dorim să ne creștem rata de conversie.
 • Rapoarte în timp real: Aici știm întotdeauna imediat ce se întâmplă pe site-ul nostru. De exemplu, vedem câți utilizatori citesc în prezent acest text.

De ce folosim Google Analytics pe site-ul nostru?

Scopul nostru cu acest site este clar: Dorim să vă oferim cele mai bune servicii posibile. Statisticile și datele Google Analytics ne ajută să atingem acest obiectiv.

Datele evaluate statistic ne arată o imagine clară a punctelor forte și a punctelor slabe ale site-ului nostru web. Pe de o parte, putem optimiza site-ul nostru, astfel încât să fie mai ușor pentru persoanele interesate să găsească pe Google. Pe de altă parte, datele ne ajută să vă înțelegem mai bine ca vizitator. Prin urmare, știm exact ce trebuie să îmbunătățim pe site-ul nostru pentru a vă oferi cele mai bune servicii posibile. Datele ne servesc, de asemenea, pentru a ne îndeplini măsurile de publicitate și marketing mai individual și mai eficient din punct de vedere al costurilor. La urma urmei, este logic să arătăm produsele și serviciile noastre persoanelor care sunt interesate de ele.

Ce date sunt stocate de Google Analytics?

Google Analytics utilizează un cod de urmărire pentru a crea un ID aleatoriu, unic, asociat cookie-ului browserului dvs. Acesta este modul în care Google Analytics vă recunoaște ca utilizator nou. Data viitoare când vizitați site-ul nostru, veți fi recunoscut ca un utilizator "care se întoarce". Toate datele colectate sunt stocate împreună cu acest ID de utilizator. Acest lucru face posibilă evaluarea profilurilor de utilizator pseudonime în primul rând.

Pentru a putea analiza site-ul nostru web cu Google Analytics, trebuie introdus un ID al proprietății în codul de urmărire. Datele sunt apoi stocate în proprietatea corespunzătoare. Pentru fiecare proprietate nou creată, proprietatea Google Analytics 4 este implicită. Alternativ, puteți crea și proprietatea Analytics universală. În funcție de proprietatea utilizată, datele sunt stocate pentru diferite perioade de timp.

Etichete precum modulele cookie și ID-urile instanțelor de aplicație măsoară interacțiunile dumneavoastră pe site-ul nostru web. Interacțiunile sunt tot felul de acțiuni pe care le luați pe site-ul nostru. Dacă utilizați și alte sisteme Google (cum ar fi .B-un Cont Google), datele generate prin Google Analytics pot fi conectate la cookie-uri terțe. Google nu partajează datele Google Analytics decât dacă noi, în calitate de operator al site-ului web, le aprobăm. Excepțiile pot apărea dacă acest lucru este impus de lege.

Google Analytics utilizează următoarele cookie-uri:

Name: _ga
Wert: 2.1326744211.152111921361-5
Verwendungszweck: Standardmäßig verwendet analytics.js das Cookie _ga, um die User-ID zu speichern. Grundsätzlich dient es zur Unterscheidung der Webseitenbesucher.
Ablaufdatum: nach 2 Jahren

Name: _gid
Wert: 2.1687193234.152111921361-1
Verwendungszweck: Das Cookie dient auch zur Unterscheidung der Webseitenbesucher
Ablaufdatum: nach 24 Stunden

Name: _gat_gtag_UA_Wert: 1
Verwendungszweck: Wird zum Senken der Anforderungsrate verwendet. Wenn Google Analytics über den Google Tag Manager bereitgestellt wird, erhält dieser Cookie den Namen _dc_gtm_ .
Ablaufdatum: nach 1 Minute

Name: AMP_TOKEN
Wert: keine Angaben
Verwendungszweck: Das Cookie hat einen Token, mit dem eine User ID vom AMP-Client-ID-Dienst abgerufen werden kann. Andere mögliche Werte weisen auf eine Abmeldung, eine Anfrage oder einen Fehler hin.
Ablaufdatum: nach 30 Sekunden bis zu einem Jahr

Name: __utma
Wert: 1564498958.1564498958.1564498958.1
Verwendungszweck: Mit diesem Cookie kann man Ihr Verhalten auf der Website verfolgen und die Leistung messen. Das Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn Informationen an Google Analytics gesendet werden.
Ablaufdatum: nach 2 Jahren

Name: __utmt
Wert: 1
Verwendungszweck: Das Cookie wird wie _gat_gtag_UA_ zum Drosseln der Anforderungsrate verwendet.
Ablaufdatum: nach 10 Minuten

Name: __utmb
Wert: 3.10.1564498958
Verwendungszweck: Dieses Cookie wird verwendet, um neue Sitzungen zu bestimmen. Es wird jedes Mal aktualisiert, wenn neue Daten bzw. Infos an Google Analytics gesendet werden.
Ablaufdatum: nach 30 Minuten

Name: __utmc
Wert: 167421564
Verwendungszweck: Dieses Cookie wird verwendet, um neue Sitzungen für wiederkehrende Besucher festzulegen. Dabei handelt es sich um ein Session-Cookie und wird nur solange gespeichert, bis Sie den Browser wieder schließen.
Ablaufdatum: Nach Schließung des Browsers

Name: __utmz
Wert: m|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/
Verwendungszweck: Das Cookie wird verwendet, um die Quelle des Besucheraufkommens auf unserer Website zu identifizieren. Das heißt, das Cookie speichert, von wo Sie auf unsere Website gekommen sind. Das kann eine andere Seite bzw. eine Werbeschaltung gewesen sein.
Ablaufdatum: nach 6 Monaten

Name: __utmv
Wert: keine Angabe
Verwendungszweck: Das Cookie wird verwendet, um benutzerdefinierte Userdaten zu speichern. Es wird immer aktualisiert, wenn Informationen an Google Analytics gesendet werden.
Ablaufdatum: nach 2 Jahren

Notă: Această listă nu poate pretinde că este exhaustivă, deoarece Google schimbă din nou și din nou alegerea cookie-urilor sale.

Aici vă prezentăm o prezentare generală a celor mai importante date colectate cu Google Analytics:

Hărți termice: Google creează așa-numitele hărți termice. Hărțile termice arată exact acele zone pe care faceți clic. Acest lucru ne oferă informații despre locul în care vă aflați "pe drum" pe site-ul nostru.

Durata sesiunii: Google se referă la durata de timp pe care o petreceți pe site-ul nostru fără a părăsi site-ul. Dacă ați fost inactiv timp de 20 de minute, sesiunea se termină automat.

Rata de respingere : O respingere este atunci când vizualizați doar o pagină pe site-ul nostru și apoi părăsiți site-ul nostru.

Crearea contului: Atunci când creați un cont sau plasați o comandă pe site-ul nostru web, Google Analytics colectează aceste date.

Adresă IP: Adresa IP este afișată numai în formă prescurtată, astfel încât să nu fie posibilă atribuirea clară.

Loc: Adresa IP poate fi utilizată pentru a determina țara și locația aproximativă. Acest proces este, de asemenea, cunoscut sub numele de determinarea locației IP.

Informații tehnice: Informațiile tehnice includ, dar nu se limitează la, tipul de browser, furnizorul de servicii internet sau rezoluția ecranului.

Sursa de origine: Desigur, Google Analytics sau suntem, de asemenea, interesat de care site-ul sau publicitatea ai venit la site-ul nostru prin intermediul.

Alte date includ detalii de contact, orice recenzii, redarea conținutului media (e.B atunci când redați un videoclip prin intermediul site-ului nostru), partajarea de conținut prin intermediul rețelelor sociale sau adăugarea la preferințele dvs. Lista nu are nicio pretenție cu privire la exhaustivitate și servește doar pentru o orientare generală a stocării datelor de către Google Analytics.

Cât timp și unde sunt stocate datele?

Google a distribuit serverele peste tot în lume. Cele mai multe servere sunt situate în America și, prin urmare, datele dumneavoastră este de obicei stocate pe serverele americane. Aici puteți citi exact unde se află centrele de date Google: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Datele dumneavoastră sunt distribuite pe diferite discuri fizice. Acest lucru are avantajul că datele pot fi recuperate mai repede și sunt mai bine protejate împotriva manipulării. Fiecare centru de date Google are programe de urgență pentru datele dvs. Dacă, de exemplu, hardware-ul Google eșuează sau dezastrele naturale paralizează serverele, riscul întreruperii serviciului la Google rămâne scăzut.

Perioada de păstrare a datelor depinde de proprietățile utilizate. Atunci când utilizați proprietățile Google Analytics 4 mai noi, perioada de păstrare a datelor de utilizator este stabilită la 14 luni. Pentru alte așa-numite date despre evenimente, avem opțiunea de a alege o perioadă de păstrare de 2 luni sau 14 luni.

Cu proprietățile Universal Analytics, Google Analytics are o perioadă standardizată de păstrare de 26 de luni pentru datele utilizatorilor. Apoi, datele de utilizator vor fi șterse. Cu toate acestea, avem opțiunea de a alege noi înșine perioada de păstrare a datelor utilizatorilor. Avem cinci variante disponibile pentru acest lucru:

 • Ștergerea după 14 luni
 • Ștergerea după 26 de luni
 • Ștergerea după 38 de luni
 • Ștergerea după 50 de luni
 • Fără ștergere automată

În plus, există și opțiunea ca datele să fie șterse numai dacă nu mai vizitați site-ul nostru în perioada selectată de noi. În acest caz, perioada de păstrare va fi resetată de fiecare dată când vizitați din nou site-ul nostru în perioada specificată.

Dacă perioada specificată a expirat, datele vor fi șterse o dată pe lună. Această perioadă de păstrare se aplică datelor dumneavoastră asociate cookie-urilor, identificării utilizatorilor și ID-urilor publicitare (e.B. cookie-uri din domeniul DoubleClick). Rezultatele raportului se bazează pe date agregate și sunt stocate independent de datele utilizatorilor. Datele agregate reprezintă o fuziune a datelor individuale într-o unitate mai mare.

Cum îmi pot șterge datele sau cum pot împiedica stocarea datelor?

În conformitate cu legislația Uniunii Europene privind protecția datelor, aveți dreptul de a obține informații despre datele dumneavoastră, de a le actualiza, șterge sau restricționa. Puteți utiliza programul de completare pentru a dezactiva JavaScript-ul Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js) pentru a împiedica Google Analytics să vă utilizeze datele. Puteți descărca și instala programul de completare al browserului de pe https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Vă rugăm să rețineți că acest supliment dezactivează numai colectarea datelor de către Google Analytics.

Dacă, în general, doriți să dezactivați, să ștergeți sau să gestionați cookie-urile, veți găsi linkurile corespunzătoare către instrucțiunile respective ale celor mai populare browsere în secțiunea "Cookie-uri".

Temeiul juridic

Utilizarea Google Analytics necesită consimțământul dumneavoastră, pe care l-am obținut cu pop-up-ul nostru pentru cookie-uri. Conform art. 6 alin. 1 lit. a GDPR (consimtamant), acest consimtamant constituie temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, asa cum se poate intampla atunci cand este colectat de instrumentele de analiza web.

În plus față de consimțământ, avem un interes legitim în analizarea comportamentului vizitatorilor site-ului și, astfel, îmbunătățirea ofertei noastre din punct de vedere tehnic și economic. Cu ajutorul Google Analytics, detectăm erorile de pe site, putem identifica atacurile și îmbunătăți profitabilitatea. Temeiul juridic pentru aceasta este art. 6 alin. 1 lit. f GDPR (Legitimate Interests). Cu toate acestea, folosim Google Analytics numai dacă v-ați dat consimțământul.

De asemenea, Google vă prelucrează datele în SUA. Am dori să subliniem faptul că, în opinia Curții Europene de Justiție, în prezent nu există un nivel adecvat de protecție pentru transferul de date către SUA. Acest lucru poate implica diverse riscuri pentru legalitatea și securitatea prelucrării datelor.

Ca bază pentru prelucrarea datelor pentru destinatarii stabiliți în țări terțe (în afara Uniunii Europene, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, în special în SUA) sau pentru transferul de date acolo, Google utilizează așa-numitele clauze contractuale standard (= articolul 46 alineatele (2) și (3) din RGPD). Clauzele contractuale standard (SCC) sunt modele furnizate de Comisia UE și sunt menite să asigure că datele dumneavoastră respectă standardele europene de protecție a datelor, chiar dacă sunt predate și stocate în țări terțe (cum ar fi SUA). Prin aceste clauze, Google se angajează să respecte nivelul european de protecție a datelor atunci când prelucrează datele dumneavoastră relevante, chiar dacă datele sunt stocate, prelucrate și gestionate în SUA. Aceste clauze se bazează pe o decizie de punere în aplicare a Comisiei Europene. Puteți găsi rezoluția și clauzele contractuale standard corespunzătoare aici: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Condițiile de prelucrare a datelor Google Ads, care respectă clauzele contractuale standard și se aplică, de asemenea, Google Analytics, pot fi găsite la https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Sperăm că v-am putut oferi cele mai importante informații despre prelucrarea datelor de către Google Analytics. Dacă doriți să aflați mai multe despre serviciul de urmărire, vă recomandăm aceste două linkuri: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ și https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Social Media Introducere

Social Media Datenschutzerklärung Zusammenfassung
👥 Betroffene: Besucher der Website
🤝 Zweck: Darstellung und Optimierung unserer Serviceleistung, Kontakt zu Besuchern, Interessenten u.a., Werbung
📓 Verarbeitete Daten: Daten wie etwa Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Kontaktdaten, Daten zum Nutzerverhalten, Informationen zu Ihrem Gerät und Ihre IP-Adresse.
Mehr Details dazu finden Sie beim jeweils eingesetzten Social-Media-Tool.
📅 Speicherdauer: abhängig von den verwendeten Social-Media-Plattformen
⚖️ Rechtsgrundlagen: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung), Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Berechtigte Interessen)

Ce este social media?

În plus față de site-ul nostru, suntem, de asemenea, activi în diverse platforme de social media. Datele utilizatorilor pot fi prelucrate astfel încât să ne putem adresa în mod specific utilizatorilor care sunt interesați de noi prin intermediul rețelelor sociale. În plus, elementele unei platforme de social media pot fi, de asemenea, încorporate direct pe site-ul nostru web. Acesta este cazul, de exemplu, dacă faceți clic pe un așa-numit buton social de pe site-ul nostru și sunteți redirecționat direct către prezența noastră în social media. Așa-numita social media sau social media se referă la site-uri web și aplicații prin care membrii înregistrați pot produce conținut, pot face schimb de conținut în mod deschis sau în anumite grupuri și pot crea rețele cu alți membri.

De ce folosim social media?

De ani de zile, platformele de social media au fost locul în care oamenii comunică și se conectează online. Cu prezențele noastre în social media, putem aduce produsele și serviciile noastre mai aproape de părțile interesate. Elementele de social media integrate pe site-ul nostru vă ajută să treceți rapid și fără complicații la conținutul nostru de social media.

Datele stocate și prelucrate prin utilizarea de către dumneavoastră a unui canal de social media au ca scop principal să poată efectua analize web. Scopul acestor analize este de a putea dezvolta strategii de marketing și publicitate mai precise și mai personale. În funcție de comportamentul tău pe o platformă de social media, datele evaluate pot fi folosite pentru a trage concluzii adecvate despre interesele tale și pentru a crea așa-numitele profiluri de utilizator. Acest lucru permite, de asemenea, platformelor să vă prezinte reclame personalizate. În cele mai multe cazuri, cookie-urile sunt setate în browserul dumneavoastră în acest scop, care stochează date despre comportamentul dumneavoastră de utilizare.

De regulă, presupunem că rămânem responsabili în conformitate cu legislația privind protecția datelor, chiar dacă folosim serviciile unei platforme de social media. Cu toate acestea, Curtea Europeană de Justiție a decis că, în anumite cazuri, operatorul platformei de social media poate fi responsabil în comun cu noi în sensul articolului 26 din RGPD. În măsura în care acesta este cazul, subliniem acest lucru separat și lucrăm pe baza unui acord corespunzător. Esența acordului este apoi reprodusă mai jos pe platforma afectată.

Vă rugăm să rețineți că, atunci când utilizați platformele de comunicare socială sau elementele noastre încorporate, datele de la dumneavoastră pot fi prelucrate și în afara Uniunii Europene, deoarece multe canale de social media, cum ar fi Facebook sau Twitter, sunt companii americane. Prin urmare, este posibil să nu vă mai puteți revendica sau exercita drepturile în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal atât de ușor.

Ce date sunt prelucrate?

Exact ce date sunt stocate și prelucrate depinde de furnizorul respectiv al platformei de social media. Dar, de obicei, sunt date precum numere de telefon, adrese de e-mail, date pe care le introduceți într-un formular de contact, date de utilizator, cum ar fi butoanele pe care faceți clic, cine vă place sau urmăriți cine, atunci când ați vizitat ce pagini, informații despre dispozitivul și adresa IP. Majoritatea acestor date sunt stocate în cookie-uri. Mai ales dacă tu însuți ai un profil pe canalul de socializare vizitat și ești conectat, datele pot fi legate de profilul tău.

Toate datele colectate prin intermediul unei platforme de social media sunt, de asemenea, stocate pe serverele furnizorilor. Astfel, doar furnizorii au acces la date și vă pot oferi informațiile corespunzătoare sau pot face modificări.

Dacă doriți să știți exact ce date sunt stocate și prelucrate de furnizorii de rețele sociale și cum vă puteți opune prelucrării datelor, trebuie să citiți cu atenție declarația respectivă privind protecția datelor a companiei. Chiar dacă aveți întrebări despre stocarea datelor și prelucrarea datelor sau doriți să vă exercitați drepturile corespunzătoare, vă recomandăm să contactați direct furnizorul.

Durata prelucrării datelor

Vă vom informa cu privire la durata prelucrării datelor de mai jos, dacă avem informații suplimentare. De exemplu, platforma de social media Facebook stochează date până când nu mai sunt necesare pentru propriul scop. Cu toate acestea, datele clienților care sunt comparate cu propriile date de utilizator vor fi șterse în termen de două zile. În general, prelucrăm datele cu caracter personal numai atât timp cât este absolut necesar pentru furnizarea serviciilor și produselor noastre. Dacă, la fel ca în cazul contabilității, de exemplu, este impusă de lege, această perioadă de stocare poate fi, de asemenea, depășită.

Dreptul de a obiecta

De asemenea, aveți dreptul și posibilitatea de a vă revoca consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor sau a unor terțe părți, cum ar fi elementele de social media încorporate în orice moment. Acest lucru funcționează fie prin intermediul instrumentului nostru de gestionare a cookie-urilor, fie prin intermediul altor funcții de renunțare. De exemplu, puteți preveni, de asemenea, colectarea datelor de către cookie-uri prin gestionarea, dezactivarea sau ștergerea cookie-urilor din browserul dvs.

Deoarece instrumentele de social media pot utiliza cookie-uri, vă recomandăm, de asemenea, politica noastră generală de confidențialitate privind cookie-urile. Pentru a afla exact ce date sunt stocate și prelucrate de dvs., trebuie să citiți declarațiile privind protecția datelor ale instrumentelor respective.

Temeiul juridic

Dacă ați consimțit ca datele dumneavoastră să fie prelucrate și stocate de elemente integrate de social media, acest consimțământ este temeiul juridic pentru prelucrarea datelor (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR). În principiu, datele dumneavoastră vor fi, de asemenea, stocate și prelucrate pe baza interesului nostru legitim (art. 6 alin. 1 lit. f GDPR) în comunicare rapidă și bună cu dumneavoastră sau cu alți clienți și parteneri de afaceri. Cu toate acestea, folosim instrumentele numai dacă v-ați dat consimțământul. Majoritatea platformelor de social media setează, de asemenea, cookie-uri în browser-ul dvs., pentru a stoca date. De aceea, vă recomandăm să citiți cu atenție textul nostru de confidențialitate despre cookie-uri și să consultați politica de confidențialitate sau politica privind cookie-urile furnizorului de servicii respectiv.

Informații privind anumite platforme de social media pot fi găsite în secțiunile următoare, dacă există.

Cookie Consent Management Platform Zusammenfassung
👥 Betroffene: Website Besucher
🤝 Zweck: Einholung und Verwaltung der Zustimmung zu bestimmten Cookies und somit dem Einsatz bestimmter Tools
📓 Verarbeitete Daten: Daten zur Verwaltung der eingestellten Cookie-Einstellungen wie IP-Adresse, Zeitpunkt der Zustimmung, Art der Zustimmung, einzelne Zustimmungen. Mehr Details dazu finden Sie beim jeweils eingesetzten Tool.
📅 Speicherdauer: Hängt vom eingesetzten Tool ab, man muss sich auf Zeiträume von mehreren Jahren einstellen
⚖️ Rechtsgrundlagen: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung), Art. 6 Abs. 1 lit.f DSGVO (berechtigte Interessen)

Ce este o platformă de gestionare a consimțământului pentru cookie-uri?

Utilizăm software-ul Platformei de gestionare a consimțământului (CMP) pe site-ul nostru web, care facilitează manipularea corectă și sigură a scripturilor și cookie-urilor utilizate de noi și de dvs. Software-ul creează automat o fereastră pop-up pentru cookie-uri, scanează și controlează toate scripturile și cookie-urile, vă oferă consimțământul cookie-urilor impus de legea privind protecția datelor și ne ajută pe noi și pe dumneavoastră să urmărim toate cookie-urile. Majoritatea instrumentelor de gestionare a consimțământului cookie-urilor identifică și clasifică toate cookie-urile existente. În calitate de vizitator al site-ului web, decideți apoi singur dacă și ce scripturi și cookie-uri permiteți sau nu permiteți. Următorul grafic arată relația dintre browser, server web și CMP.

Prezentare generală a platformei de gestionare a consimțământului

De ce folosim un instrument de gestionare a cookie-urilor?

Scopul nostru este de a vă oferi cea mai bună transparență posibilă în domeniul protecției datelor. În plus, suntem, de asemenea, obligați prin lege să facem acest lucru. Dorim să vă educăm cât mai mult posibil cu privire la toate instrumentele și toate cookie-urile care vă pot stoca și procesa datele. De asemenea, este dreptul dumneavoastră să decideți singuri ce cookie-uri acceptați și pe care nu le acceptați. Pentru a vă acorda acest drept, trebuie mai întâi să știm exact ce cookie-uri au aterizat pe site-ul nostru web în primul rând. Datorită unui instrument de gestionare a cookie-urilor care scanează în mod regulat site-ul web pentru toate cookie-urile existente, știm despre toate cookie-urile și vă putem oferi informații despre acestea în conformitate cu GDPR. Apoi, puteți accepta sau respinge cookie-urile prin intermediul sistemului de consimțământ.

Ce date sunt prelucrate?

Ca parte a instrumentului nostru de gestionare a cookie-urilor, puteți gestiona singur fiecare cookie individual și puteți avea control complet asupra stocării și prelucrării datelor dvs. Declarația consimțământului dumneavoastră este stocată astfel încât să nu fim nevoiți să vă interogăm de fiecare dată când vizitați site-ul nostru web și, de asemenea, vă putem dovedi consimțământul dacă acest lucru este impus de lege. Acest lucru este stocat fie într-un cookie de înscriere, fie pe un server. În funcție de furnizorul instrumentului de gestionare a cookie-urilor, perioada de stocare a consimțământului dumneavoastră privind modulele cookie variază. În majoritatea cazurilor, aceste date (cum ar fi ID-ul de utilizator pseudonim, ora consimțământului, informații detaliate privind categoriile sau instrumentele cookie-urilor, browserul, informațiile despre dispozitiv) sunt stocate timp de până la doi ani.

Durata prelucrării datelor

Vă vom informa cu privire la durata prelucrării datelor de mai jos, dacă avem informații suplimentare. În general, prelucrăm datele cu caracter personal numai atât timp cât este absolut necesar pentru furnizarea serviciilor și produselor noastre. Datele stocate în cookie-uri sunt stocate pentru diferite perioade de timp. Unele cookie-uri sunt șterse după părăsirea site-ului web, altele pot fi stocate în browserul dumneavoastră timp de câțiva ani. Durata exactă a prelucrării datelor depinde de instrumentul utilizat, cel mai adesea ar trebui să fiți pregătit pentru o perioadă de stocare de câțiva ani. În declarațiile respective privind protecția datelor ale furnizorilor individuali, veți primi, de obicei, informații precise cu privire la durata prelucrării datelor.

Dreptul de a obiecta

De asemenea, aveți dreptul și posibilitatea de a vă revoca consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor în orice moment. Acest lucru funcționează fie prin intermediul instrumentului nostru de gestionare a cookie-urilor, fie prin intermediul altor funcții de renunțare. De exemplu, puteți preveni, de asemenea, colectarea datelor de către cookie-uri prin gestionarea, dezactivarea sau ștergerea cookie-urilor din browserul dvs.

Pentru informații despre anumite instrumente de gestionare a cookie-urilor, vă rugăm să consultați următoarele secțiuni, dacă există.

Temeiul juridic

Dacă sunteți de acord cu cookie-urile, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate și stocate prin intermediul acestor cookie-uri. Dacă ni se permite să utilizăm cookie-uri cu consimțământul dumneavoastră [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD], acest consimțământ este, de asemenea, temeiul juridic pentru utilizarea cookie-urilor sau prelucrarea datelor dvs. Pentru a putea gestiona consimțământul pentru cookie-uri și pentru a vă permite să vă dați consimțământul, se utilizează un software al platformei de gestionare a consimțământului pentru cookie-uri. Utilizarea acestui software ne permite să operăm site-ul într-un mod eficient, în conformitate cu legea, ceea ce reprezintă un interes legitim [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD].

Introducere diverse

Sonstiges Datenschutzerklärung Zusammenfassung
👥 Betroffene: Besucher der Website
🤝 Zweck: Verbesserung der Nutzererfahrung
📓 Verarbeitete Daten: Welche Daten verarbeitet werden, hängt stark von den verwendeten Diensten ab. Meist handelt es sich um IP-Adresse und/oder technische Daten. Mehr Details dazu finden Sie bei den jeweils eingesetzten Tools.
📅 Speicherdauer: abhängig von den eingesetzten Tools
⚖️ Rechtsgrundlagen: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung), Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Berechtigte Interessen)

Ce este acoperit de "Altele"?

Categoria "Altele" include acele servicii care nu se încadrează într-una dintre categoriile de mai sus. Acestea sunt, de obicei, diverse plugin-uri și elemente integrate care îmbunătățesc site-ul nostru. De regulă, aceste funcții sunt obținute de la furnizori terți și integrate în site-ul nostru web. De exemplu, acestea sunt servicii de căutare web, cum ar fi Algolia Place, Giphy, Programmable Search Engine sau servicii online pentru date meteorologice, cum ar fi OpenWeather.

De ce folosim alți furnizori terți?

Cu site-ul nostru, dorim să vă oferim cel mai bun site web din industria noastră. Pentru o lungă perioadă de timp, un site web nu a fost doar o carte de vizită pentru companii. Mai degrabă, este un loc pentru a vă ajuta să găsiți ceea ce căutați. Pentru a face site-ul nostru și mai interesant și mai util pentru dvs., folosim diverse servicii terțe.

Ce date sunt prelucrate?

Ori de câte ori elementele sunt integrate în site-ul nostru, adresa dumneavoastră IP va fi transmisă furnizorului respectiv, stocată și procesată acolo. Acest lucru este necesar deoarece, în caz contrar, conținutul nu va fi trimis browser-ului dumneavoastră și, prin urmare, nu va fi afișat în consecință. Furnizorii de servicii pot utiliza, de asemenea, etichete pixel sau semnalizatoare web. Acestea sunt grafice mici pe site-urile web care înregistrează un fișier jurnal și pot crea, de asemenea, analize ale acestui fișier. Cu informațiile obținute, furnizorii își pot îmbunătăți propriile măsuri de marketing. Pe lângă etichetele pixel, astfel de informații (cum ar fi butonul pe care faceți clic sau când vizitați ce pagină) pot fi stocate și în cookie-uri. În plus față de datele de analiză privind comportamentul dvs. web, informații tehnice, cum ar fi tipul de browser sau sistemul de operare, pot fi, de asemenea, stocate în acesta. Unii furnizori pot, de asemenea, să conecteze datele obținute cu alte servicii interne sau cu furnizori terți. Fiecare furnizor menține o manipulare diferită a datelor dvs. Prin urmare, vă recomandăm să citiți cu atenție declarațiile de confidențialitate ale serviciilor respective. În principiu, depunem toate eforturile pentru a utiliza numai servicii care sunt foarte atente la problema protecției datelor.

Durata prelucrării datelor

Vă vom informa cu privire la durata prelucrării datelor de mai jos, dacă avem informații suplimentare. În general, prelucrăm datele cu caracter personal numai atât timp cât este absolut necesar pentru furnizarea serviciilor și produselor noastre.

Temeiul juridic

Dacă vă solicităm consimțământul și sunteți, de asemenea, de acord cu utilizarea serviciului de către noi, acesta este temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR).  În plus față de consimțământ, avem un interes legitim în analizarea comportamentului vizitatorilor site-ului și, astfel, îmbunătățirea ofertei noastre din punct de vedere tehnic și economic. Temeiul juridic pentru aceasta este art. 6 alin. 1 lit. f GDPR (Legitimate Interests). Cu toate acestea, folosim instrumentele numai dacă v-ați dat consimțământul.

Pentru informații despre instrumentele specifice, consultați următoarele secțiuni, dacă sunt disponibile.

Politica de confidențialitate Google reCAPTCHA

Google reCAPTCHA Datenschutzerklärung Zusammenfassung
👥 Betroffene: Besucher der Website
🤝 Zweck: Optimierung unserer Serviceleistung und Schutz vor Cyberangriffen
📓 Verarbeitete Daten: Daten wie etwa IP-Adresse, Browserinformationen, Ihr Betriebssystem, eingeschränkte Standorts- und Nutzungsdaten
Mehr Details dazu finden Sie weiter unten in dieser Datenschutzerklärung.
📅 Speicherdauer: abhängig von den gespeicherten Daten
⚖️ Rechtsgrundlagen: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung), Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Berechtigte Interessen)

Ce este reCAPTCHA?

Scopul nostru final este de a asigura și proteja site-ul nostru în cel mai bun mod posibil pentru tine și pentru noi. Pentru a asigura acest lucru, folosim Google reCAPTCHA de la Google Inc. Pentru regiunea europeană, Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlanda) este responsabilă pentru toate serviciile Google. Cu reCAPTCHA putem determina dacă sunteți într-adevăr o ființă umană de carne și sânge și nu un robot sau alt software de spam. Prin spam ne referim la orice informație nedorită care vine la noi electronic și fără a fi întrebată. Cu captchas clasic, de obicei, a trebuit să rezolve puzzle-uri de text sau imagine pentru a verifica. Cu reCAPTCHA de la Google, de obicei, nu trebuie să vă deranjez cu astfel de puzzle-uri. În cele mai multe cazuri, este suficient dacă bifați pur și simplu caseta și confirmați că nu sunteți un bot. Cu noua versiune Invisible reCAPTCHA, nici măcar nu trebuie să bifați caseta. Puteți afla exact cum funcționează acest lucru și, mai presus de toate, ce date sunt utilizate pentru acest lucru în cursul acestei declarații privind protecția datelor.

reCAPTCHA este un serviciu gratuit captcha de la Google care protejează site-urile web împotriva software-ului spam și a abuzului de către vizitatorii non-umani. Cel mai adesea, acest serviciu este utilizat atunci când completați formulare pe Internet. Un serviciu captcha este un tip de test Turing automat conceput pentru a se asigura că o acțiune pe Internet este luată de un om, nu de un bot. În testul clasic Turing (numit după informaticianul Alan Turing), un om determină distincția dintre bot și om. Cu captchas, acest lucru se face și de către computer sau un program software. Captchas clasic de lucru cu sarcini mici, care sunt ușor pentru oameni pentru a rezolva, dar au dificultăți considerabile pentru mașini. Cu reCAPTCHA nu mai trebuie să rezolvați în mod activ puzzle-uri. Instrumentul utilizează tehnici moderne de risc pentru a distinge oamenii de roboți. Aici trebuie doar să bifați câmpul de text "Nu sunt un robot" sau cu ReCAPTCHA invizibil chiar și acest lucru nu mai este necesar. Cu reCAPTCHA, un element JavaScript este integrat în codul sursă și apoi instrumentul rulează în fundal și analizează comportamentul utilizatorului. Din aceste acțiuni ale utilizatorului, software-ul calculează un așa-numit scor captcha. Google calculează cu acest scor chiar înainte de intrarea captcha cât de mare este probabilitatea ca tu să fii om. reCAPTCHA sau Captchas, în general, sunt întotdeauna utilizate atunci când roboții ar putea manipula sau utiliza în mod abuziv anumite acțiuni (cum ar fi înregistrările .B, sondajele etc.).

De ce folosim reCAPTCHA pe site-ul nostru?

Vrem doar să primim oameni din carne și sânge de partea noastră. Roboții sau software-ul spam de tot felul pot rămâne în siguranță acasă. De aceea, scoatem toate opririle pentru a ne proteja și pentru a vă oferi cea mai bună experiență de utilizare posibilă. Din acest motiv, folosim Google reCAPTCHA de la Google. Deci, putem fi destul de siguri că vom rămâne un "bot-free" site-ul web. Prin utilizarea reCAPTCHA, datele sunt transmise către Google pentru a determina dacă sunteți cu adevărat o ființă umană. prin urmare, reCAPTCHA servește securității site-ului nostru și, ulterior, și securității dvs. De exemplu, fără reCAPTCHA, s-ar putea întâmpla ca un bot să înregistreze cât mai multe adrese de e-mail în timpul unei înregistrări pentru a "spama" forumuri sau bloguri cu conținut publicitar nedorit. Cu reCAPTCHA putem evita astfel de atacuri bot.

Ce date sunt stocate de reCAPTCHA?

reCAPTCHA colectează date cu caracter personal de la utilizatori pentru a determina dacă acțiunile de pe site-ul nostru provin într-adevăr de la oameni. Aceasta înseamnă că adresa IP și alte date de care Google are nevoie pentru serviciul reCAPTCHA pot fi trimise la Google. Adresele IP din statele membre ale UE sau din alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European sunt aproape întotdeauna scurtate înainte ca datele să ajungă pe un server din SUA. Adresa IP nu va fi combinată cu alte date Google decât dacă sunteți conectat cu Contul Google în timp ce utilizați reCAPTCHA. În primul rând, algoritmul reCAPTCHA verifică dacă google cookie-uri de la alte servicii Google (YouTube. Gmail, etc.) sunt plasate. reCAPTCHA setează apoi un cookie suplimentar în browser-ul dumneavoastră și captează un instantaneu al ferestrei browserului.

Următoarea listă de date colectate despre browser și utilizator nu pretinde a fi exhaustivă. Mai degrabă, acestea sunt exemple de date care, conform cunoștințelor noastre, sunt prelucrate de Google.

 • URL-ul referentului (adresa paginii de la care provine vizitatorul)
 • Adresa IP (e.B. 256.123.123.1)
 • Informații despre sistemul de operare (software-ul care permite funcționarea computerului. Sistemele de operare cunoscute sunt Windows, Mac OS X sau Linux)
 • Cookie-uri (fișiere text mici care stochează date în browserul dvs.)
 • Comportamentul mouse-ului și tastaturii (fiecare acțiune pe care o efectuați cu mouse-ul sau tastatura este salvată)
 • Setările de dată și limbă (ce limbă sau dată ați presetat pe PC va fi salvată)
 • Toate obiectele Javascript (JavaScript este un limbaj de programare care permite site-urilor web să se adapteze la utilizator. Obiectele JavaScript pot colecta tot felul de date sub un singur nume)
 • Rezoluția ecranului (indică câți pixeli constă în afișarea imaginii)

Este de necontestat faptul că Google utilizează și analizează aceste date chiar înainte de a face clic pe bifa "Nu sunt un robot". Cu versiunea Invisible reCAPTCHA, chiar și bifarea este omisă și întregul proces de recunoaștere rulează în fundal. Cât de mult și ce date stochează Google exact, nu învățați de la Google în detaliu.

Următoarele cookie-uri sunt utilizate de reCAPTCHA: Aici ne referim la versiunea demo reCAPTCHA a Google sub https://www.google.com/recaptcha/api2/demo. Toate aceste cookie-uri necesită un identificator unic în scopuri de urmărire. Iată o listă de cookie-uri pe care Google reCAPTCHA le-a setat pe versiunea demo:

Name: IDE
Wert: WqTUmlnmv_qXyi_DGNPLESKnRNrpgXoy1K-pAZtAkMbHI-111921361-8
Verwendungszweck: Dieses Cookie wird von der Firma DoubleClick (gehört auch Google) gesetzt, um die Aktionen eines Users auf der Webseite im Umgang mit Werbeanzeigen zu registrieren und zu melden. So kann die Werbewirksamkeit gemessen und entsprechende Optimierungsmaßnahmen getroffen werden. IDE wird in Browsern unter der Domain doubleclick.net gespeichert.
Ablaufdatum: nach einem Jahr

Name: 1P_JAR
Wert: 2019-5-14-12
Verwendungszweck: Dieses Cookie sammelt Statistiken zur Webseite-Nutzung und misst Conversions. Eine Conversion entsteht z.B., wenn ein User zu einem Käufer wird. Das Cookie wird auch verwendet, um Usern relevante Werbeanzeigen einzublenden. Weiters kann man mit dem Cookie vermeiden, dass ein User dieselbe Anzeige mehr als einmal zu Gesicht bekommt.
Ablaufdatum: nach einem Monat

Name: ANID
Wert: U7j1v3dZa1119213610xgZFmiqWppRWKOr
Verwendungszweck: Viele Infos konnten wir über dieses Cookie nicht in Erfahrung bringen. In der Datenschutzerklärung von Google wird das Cookie im Zusammenhang mit „Werbecookies“ wie z. B. “DSID”, “FLC”, “AID”, “TAID” erwähnt. ANID wird unter Domain google.com gespeichert.
Ablaufdatum: nach 9 Monaten

Name: CONSENT
Wert: YES+AT.de+20150628-20-0
Verwendungszweck: Das Cookie speichert den Status der Zustimmung eines Users zur Nutzung unterschiedlicher Services von Google. CONSENT dient auch der Sicherheit, um User zu überprüfen, Betrügereien von Anmeldeinformationen zu verhindern und Userdaten vor unbefugten Angriffen zu schützen.
Ablaufdatum: nach 19 Jahren

Name: NID
Wert: 0WmuWqy111921361zILzqV_nmt3sDXwPeM5Q
Verwendungszweck: NID wird von Google verwendet, um Werbeanzeigen an Ihre Google-Suche anzupassen. Mit Hilfe des Cookies „erinnert“ sich Google an Ihre meist eingegebenen Suchanfragen oder Ihre frühere Interaktion mit Anzeigen. So bekommen Sie immer maßgeschneiderte Werbeanzeigen. Das Cookie enthält eine einzigartige ID, um persönliche Einstellungen des Users für Werbezwecke zu sammeln.
Ablaufdatum: nach 6 Monaten

Name: DV
Wert: gEAABBCjJMXcI0dSAAAANbqc111921361-4
Verwendungszweck: Sobald Sie das „Ich bin kein Roboter“-Häkchen angekreuzt haben, wird dieses Cookie gesetzt. Das Cookie wird von Google Analytics für personalisierte Werbung verwendet. DV sammelt Informationen in anonymisierter Form und wird weiters benutzt, um User-Unterscheidungen zu treffen.
Ablaufdatum: nach 10 Minuten

Notă: Această listă nu poate pretinde că este exhaustivă, deoarece experiența a arătat că Google schimbă din nou și din nou alegerea cookie-urilor sale.

Cât timp și unde sunt stocate datele?

Prin introducerea reCAPTCHA, datele sunt transferate de la dumneavoastră la serverul Google. În cazul în care sunt stocate exact aceste date, Google nu prezintă în mod clar, chiar și după solicitări repetate. Fără a fi primit confirmarea de la Google, se poate presupune că date precum interacțiunea mouse-ului, durata șederii pe site sau setările de limbă sunt stocate pe serverele europene sau americane Google. Adresa IP pe care browserul o transmite către Google nu este, în general, fuzionată cu alte date Google de la alte servicii Google. Cu toate acestea, dacă sunteți conectat la Contul Google în timp ce utilizați plug-in-ul reCAPTCHA, datele vor fi îmbinate.  Pentru aceasta, se aplică reglementările deviante privind protecția datelor ale companiei Google.

Cum îmi pot șterge datele sau cum pot împiedica stocarea datelor?

Dacă nu doriți ca datele despre dumneavoastră și comportamentul dumneavoastră să fie transmise către Google, trebuie să vă deconectați complet de la Google și să ștergeți toate cookie-urile Google înainte de a vizita site-ul nostru web sau de a utiliza software-ul reCAPTCHA. În principiu, datele sunt transmise automat către Google imediat ce vizitați site-ul nostru. Pentru a șterge aceste date, trebuie să contactați Asistența Google pe https://support.google.com/?hl=de&tid=111921361 .

Prin urmare, prin utilizarea site-ului nostru web, sunteți de acord că Google LLC și reprezentanții săi colectează, procesează și utilizează automat date.

Vă rugăm să rețineți că, atunci când utilizați acest instrument, datele dumneavoastră pot fi, de asemenea, stocate și prelucrate în afara UE. Majoritatea țărilor terțe (inclusiv SUA) sunt considerate nesigure în temeiul legislației europene actuale privind protecția datelor. Prin urmare, este posibil ca datele către țări terțe nesigure să nu fie pur și simplu transferate, stocate și prelucrate acolo, cu excepția cazului în care există garanții adecvate (cum ar fi clauzele contractuale standard ale UE) între noi și furnizorul de servicii din afara Europei.

Temeiul juridic

Dacă ați consimțit la utilizarea Google reCAPTCHA, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor corespunzătoare este acest consimțământ. În conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. un GDPR (consimțământ), acest consimțământ reprezintă temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, așa cum se poate întâmpla atunci când este colectat de Google reCAPTCHA.

Din partea noastră, există, de asemenea, un interes legitim în utilizarea Google reCAPTCHA pentru a optimiza serviciul nostru online și pentru a-l face mai sigur. Temeiul juridic corespunzător pentru aceasta este articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD (Interese legitime). Cu toate acestea, folosim Google reCAPTCHA numai dacă v-ați dat consimțământul.

De asemenea, Google vă prelucrează datele în SUA. Am dori să subliniem faptul că, în opinia Curții Europene de Justiție, în prezent nu există un nivel adecvat de protecție pentru transferul de date către SUA. Acest lucru poate implica diverse riscuri pentru legalitatea și securitatea prelucrării datelor.

Ca bază pentru prelucrarea datelor pentru destinatarii stabiliți în țări terțe (în afara Uniunii Europene, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, în special în SUA) sau pentru transferul de date acolo, Google utilizează așa-numitele clauze contractuale standard (= articolul 46 alineatele (2) și (3) din RGPD). Clauzele contractuale standard (SCC) sunt modele furnizate de Comisia UE și sunt menite să asigure că datele dumneavoastră respectă standardele europene de protecție a datelor, chiar dacă sunt predate și stocate în țări terțe (cum ar fi SUA). Prin aceste clauze, Google se angajează să respecte nivelul european de protecție a datelor atunci când prelucrează datele dumneavoastră relevante, chiar dacă datele sunt stocate, prelucrate și gestionate în SUA. Aceste clauze se bazează pe o decizie de punere în aplicare a Comisiei Europene. Puteți găsi rezoluția și clauzele contractuale standard corespunzătoare aici: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Condițiile de prelucrare a datelor Google Ads, care respectă clauzele contractuale standard, pot fi găsite la https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Puteți afla mai multe despre reCAPTCHA pe pagina google pentru dezvoltatori web din https://developers.google.com/recaptcha/. Deși Google intră în mai multe detalii despre dezvoltarea tehnică a reCAPTCHA, informații exacte despre stocarea datelor și subiecte relevante pentru protecția datelor pot fi, de asemenea, găsite acolo în zadar. O bună prezentare generală a utilizării de bază a datelor la Google poate fi găsită în declarația internă privind protecția datelor din https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Toate textele sunt protejate prin drepturi de autor.

Sursa: creat cu Generatorul de confidențialitate AdSimple