DOLPHINSWIM Institute

Algemene voorwaarden voor DOLPHINSWIM

Voordat u een van onze programma’s boekt willen wij u graag verzoeken eerst onderstaande regels goed door te lezen, met uw deelname stemt u automatisch in met deze regels.

De Algemene Voorwaarden bevatten de boekingsprocedure, betalingen en aansprakelijkheid.

De service van ieder programma kan altijd geraadpleegd worden in de nieuwste brochures of op onze website www.dolphinswim.net.

Afsluiten van het deelname contract

1.1 Met het naar ons toesturen van het volledig ingevulde reserveringsformulier, gaat u definitief akkoord met het deelname contract en de huidige informatie gepubliceerd op onze website of meest recente brochure. Het contract is definitief wanneer wij het formulier ontvangen in Vienna, Oostenrijk.

Registratie voor onze programma’s gaat via het reserveringsformulier dat u moet invullen, tekenen en via de post of e-mail naar ons verzenden. Wanneer de deelnemer voldoet aan de eisen van ons programma zullen wij een registratiebevestiging en factuur toesturen. Met de  eerste betaling, 20% van de therapie prijs (wordt in mindering gebracht op de totale programma kosten) is het contract gesloten en uw plek gereserveerd.

Verder draagt de deelnemer recente psychologische of medische rapporten aan wanneer mogelijk. Ook is een verklaring van een arts nodig waarin wordt bevestigd dat de fysieke conditie van de deelnemer zodanig is dat hij/zij kan deelnemen aan het programma (dit is verplicht).

Wanneer u tot 10 dagen voor vertrek nog geen bevestiging van ons heeft ontvangen neem dan contact met ons op. In dat geval sturen wij u alle documenten opnieuw toe mits alle betalingen binnen zijn.

Betalingen

2.1 De eerste betaling van 20% van de totale therapie prijs moet voldaan worden bij registratie (zal in mindering worden gebracht). Wanneer u de annuleringsverzekering bij ons afsluit moet de premie daarvoor ook voldaan worden bij registratie. De rest van het bedrag moet binnen zijn 21 dagen vóór aanvang van de eerste therapiedag, u krijgt hiervoor geen betalingsherinnering.

2.2 Wanneer we uw reservering niet kunnen bevestigen wordt uw betaling meteen teruggestort.

2.3 Wanneer de volledige betaling niet binnen is op de eerste therapiedag dan hebben wij het recht om het deelname contract te annuleren en eventuele administratiekosten in rekening te brengen.

2.4 De deelnemer betaald de helft van de administratiekosten die de bank in rekening brengt.

Diensten en prijzen

3.1 De inhoud van onze programma’s kunt u vinden in onze brochure en op de website, samen met de veiligheidsinstructies die te vinden zijn onder een bijlage in het reserveringsformulier.

3.2 Het programma start en eindigt zoals beschreven op de website. Wees erop attent dat u uw reisplannen zo boekt dat u minimaal 1 dag vóór de start van de therapie aankomt en uw terugvlucht minimaal 1 dag ná de laatste therapiedag boekt.

Aanpassingen in prijs en diensten

4.1 Wij hebben het recht om aanpassingen door te voeren in onze diensten zonder prijsverlagingen als de aanpassing gegrond is. De therapeuten hebben het recht om de therapie te annuleren wanneer de deelnemer niet in staat is om deel te nemen (fysieke omstandigheden, of wanneer de therapie teveel stress oplevert voor de client) of wanneer het weer watersessies niet toelaat (onweersbui)

4.2 Wij hebben het recht om aanpassingen door te voeren in de programma’s waar u voor ingeschreven hebt, mits dit kleine aanpassingen zijn die de kwaliteit en inhoud van het programma niet veranderen. De schade aansprakelijkheid blijft van toepassing.

Annuleringen, verandering van reservering en vervanging

5.1 Wanneer de deelnemer of zijn begeleider verhinderd is vanwege een serieuze reden (ziekte van de deelnemer of begeleider, een overlijden in de familie) en niet kan deelnemen bied DOLPHINSWIM een alternatieve datum aan zonder verdere kosten. Terugbetaling van de kosten is niet mogelijk. Wanneer u het contract verbreekt zonder bijzondere reden of niet komt opdagen op de geboekte datum (bv door een gemiste vlucht) dan moeten we helaas de gemaakte kosten in rekening brengen. Maar waar mogelijk zullen we kijken of er nog andere oplossingen zijn.

5.2 Het bedrag van de annuleringskosten zijn berekend op de prijs van het programma. Annuleringskosten moeten we in rekening brengen voor iedere deelnemer die besluit het contract te beëindigen. Die berekening is als volgt:

  • Bij annulering 30 dagen vóór aanvang van de eerste therapie dag 15% van de volledige prijs.
  • Van de 29ste tot de 20ste dag vóór aanvang 25% van de volledige prijs.
  • Van de 19de tot de 10de dag vóór aanvang 50% van de volledige prijs.
  • Van de 9de tot de 4de dag vóór aanvang 65% van de volledige prijs.
  • Vanaf de 3de dag vóór aanvang van eerste therapie dag (72uur)  85% van de volledige prijs.

5.3 In het geval van vervanging door de deelnemer kunnen wij de vervangende persoon weigeren wanneer deze persoon niet geschikt is voor het programma of niet kan deelnemen op legale gronden.

Annulering door DOLPHINSWIM

6.1 Het is toegestaan door Dolphinswim om de therapie te annuleren. In het geval van annuleren is DOLPHINSWIM aansprakelijk voor het terugbetalen van de programma kosten en eventuele annuleringskosten van geannuleerde vluchten en accommodatie  van de klant. Alle andere kosten kunnen niet worden verhaald op Dolphinswim.

Natuurrampen

7.1 Wanneer het programma onverwachts wordt gehinderd of bedreigd door een natuurramp van grote schaal, kunnen beide partijen het contract annuleren.

Schade aansprakelijkheid

8.1 Wanneer het programma afwijkt of niet wordt uitgevoerd volgens het contract, kunt u een correctie aanvragen binnen een bepaalde tijd. Wij hebben het recht om veranderingen in het programma aan te brengen, indien we daarmee een adequatere en verbeterde service leveren. Wij kunnen ook een bepaalde alternatieve service weigeren wanneer dit een te grote of inadequate inspanning kost voor DOLPHINSWIM. Na het programma kunt u aanspraak maken op restitutie wanneer de service afweek en u dit heeft aangegeven op dat moment. In het geval dat een programma een grote afwijking heeft en wij niet voor een toereikende verbetering kunnen zorgen binnen een adequate tijd en het zetten van een deadline niet van toepassing is omdat er geen verbetering mogelijk is, of wanneer client een gegronde reden heeft om het contract te beëindigen dan moet hij/zij dat ter plaatse schriftelijk aangeven.

8.2 Bij eventuele storingen gedurende het programma, bent u verplicht de aangeboden maatregelen te ondersteunen en op alle manieren hieraan mee te werken.

8.3 in het geval van nalatigheid kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor het verlies of beschadiging van kostbaarheden of geld tijdens het programma.

9 Aansprakelijkheid

9.1 Deelnemen aan onze programma’s is op eigen verantwoordelijkheid en risico. Hierbij is de  deelnemer verplicht een reis- en zorgverzekering af te sluiten.

9.2 Buiten Europa worden andere technische maatstaven aangehouden, die niet altijd op het niveau van de Europese standaards zijn. Wees hierop attent en volg de instructies. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade.

10 Algemene voorwaarden

10.1 Alle details van onze programma’s zoals beschreven in onze publicaties zijn rechtsgeldig. Details beschreven in onze uitgegeven folders en geprinte publicaties verwijzen naar de tijd van printen.

10.2 Met de publicatie van een nieuwe brochure, vervalt de geldigheid van alle voorgaande brochures met daarbij de prijzen en services van onze programma’s die dezelfde naam droegen. U kunt altijd het meest recente programma vinden op onze website www.dolphinswim.net.

10.3 Wanneer delen van deze algemene voorwaarden hun geldigheid verliezen blijven alle andere paragrafen onaangetast en van kracht

10.4 U gaat ermee akkoord dat wij uw sessies kunnen opnemen op video/ fotograferen voor wetenschappelijke en educatieve doeleinden.

10.5 U gaat ermee akkoord om een reis- en zorgverzekering af te sluiten voor het land waar het programma plaatsvindt.

Wenen, 24.08.2016

Europa's meest toonaangevende instituut voor dolfijn ondersteunende therapie (dolfijntherapie), zwemmen met dolfijnen, dolfijntherapie educatie, dolfijn ondersteunende manager coaching en dolfijn onderzoek in Antalya, Turkije.
Hotlines: Deutschland: +49 2443 9629844 Österreich: +43 676 3063857 Schweiz: +41 44 585 17 25 United Kingdom: +44 203 286 4605 Россия:+7908 292 28 27 Ireland: +353 87 4615850 Danmark: +45 51350033