DOLPHINSWIM Institute

Mielőtt lefoglalná valamelyik programunkat, szánjon egy kevés időt az alábbi sorok elolvasására. Az itt szereplő információk részét képezik a (részvételi) szerződésnek, melyet Ön, mint jelentkező, majd későbbi résztvevő, megköt. Az üzleti szabályzat kiterjed a foglalás, fizetés és a felelősségvállalás részleteire.

A részvételi szerződés megkötése:

1.1 Azzal, hogy Ön visszaküldi a kitöltött jelentkezési ívet, teljesiti a részvételi szerződés megkötését, elfogadva ezzel az aktuálisan a szóróanyagunkban és a weboldalunkon megjelenő feltételeket. A szerződés megkötése a Bécsi egyetem jóváhagyásával történik. A programjainkra való jelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével, aláírásával és postai vagy internetes (e-mail) útón való visszajuttatásával történik. Ha a jelentkező alkalmas a programra, erről visszaigazolást és számlát küldünk levélben vagy e-mailen. Az 500 EUR-os kezdőrészlet befizetésével (mely összeget levonjuk a terápia összköltségéből) a szerződés létrejön a felek között és biztosítva van a hely az Ön számára. Továbbá kérjük a jelentkezőt, hogy a terápián résztvevő személyről küldje el a legfrissebb pszichológiai és orvosi jelentést, ha rendelkezik velük, illetőleg egy nyilatkozatot az orvostól, mely biztosítja, hogy a résztvevő fizikailag alkalmas a programra (mindez kötelező jellegű). Kérjük, értesítsen, ha 10 nappal az indulás előtt még nem érkezett tőlünk válasz. Ebben az esetben ismételten elküldjük az összes dokumentumot, amennyiben a fizetés megtörtént.

Fizetés

2.1 A jelentkezéskor fizetendő regisztrációs dij  500 Euro (mely összeg levonódik  a terápia összköltségéből). Ha igényt tart esetleges törlésre vonatkozó biztosításra, akkor ezen, biztosítás összege is a jelentkezéskor fizetendő. Az utolsó fizetési lehetőség a program első napjától visszamenőleg számított 21. napon lehetséges.

2.2 Ha nem tudjuk elfogadni a jelentkezését, azonnal visszaküldjük a befizetett összeget is.

2.3  Amennyiben a terápia összköltsége nem került befizetésre a program első napjáig, jogunkban áll törölni a programot vagy közösen megegyezni egy törlési díjban.

2.4 A jelentkező a banki költségek felét állja.

Szolgáltatások és árak

3.1 A szolgáltatásaink, mint a program és a megkötött szerződés része fel vannak tüntetve mind a weboldalunkon és a szórólapunkban is, ahogyan a biztonsági előírások is a jelentkezési lap függelékeként.

3.2 A programok a weblapon közétett időpontokban kezdődnek és érnek véget. Kérjük repülőjegy foglaláskor vegye figyelembe, hogy javaslatunk egy nappal előbb érkezni, mint ahogyan a terápia kezdődik és egy nappal későbbre foglalni a visszautat, mint ahogyan a terápia véget ér.

Vátozások az árakban és szolgáltatásokban

4.1 Ha a változtatás csekély ámde szükségszerűnek ítélt, jogunkban áll a szolgáltatásokat megváltoztatni, úgy, hogy az árakban nem történik változás. A terapeutáknak jogukban áll törölni a terápiát adott napon, ha a résztvevő személy valamilyen oknál fogva nem alkalmas a terápiára. Ennek lehet fizikai oka pl.: a terapeuta úgy ítéli meg, hogy a kliens túlerőltette magát vagy az időjárás akadályozza a programot, pl.: zivatar.

4.2 Változtatások és módosítások a program által kínált minden szolgáltatásban, mely része a szerződésnek, és amely szükségszerű, csak abban az esetben megengedett, ha csekély és alapvetően nem változtat a program színvonalán.

Törlés, változtatás a foglalásban, csere

5.1 Abban az esetben, ha a jelentkező vagy a kísérő személy valamilyen oknál fogva nem tud részt venni a programon (betegség a jelentkező vagy kísérő részéről, hirtelen haláleset a családban) DOLPHINSWIM felajánl egy másik időpontot további költség felszámítása nélkül. Pénzvisszafizetés nem lehetséges. Ha Ön egyetértés hiányában eláll, a szerződéstől vagy nem jelenik meg a nevezett napon, (pl.: mert lekéste a repülőgépet) egy az összeg nagyságához arányított – az előkészületekre és a kiadásokra vonatkozó – térítésre igényt tartunk. A térítés kiszámolásában figyelembe vesszük a megtakarított kiadásokat, és azokat is, amelyeket más formában hasznosítani tudtunk.

5.2 A törlési díj összegének meghatározásakor a teljes program összköltségét vettük alapul. A törlési díjak összegét, amelyet felszámítunk minden résztvevőnek, aki törölni kívánja a programot, a következők szerint határoztuk meg:

  • 30 vagy több nappal a program megkezdése előtt jelezte törlési szándékát, a program 15%-át kell kifizetni
  • 29-22 nappal a program megkezdése előtt jelezte törlési szándékát, a program 20%-át kell kifizetni
  •  21-15 nappal program megkezdése előtt jelezte törlési szándékát, a program 30%-át kell kifizetni
  • 14-7 nappal program megkezdése előtt jelezte törlési szándékát, a program 50%-át kell kifizetni
  •  6 nappal vagy a kezdés előtti napon jelezte törlési szándékát, a program 60%-át kell kifizetni
  • meg nem jelenés esetén, pedig a 75%-ot kell kifizetni.

5.3 Ha Ön a csere lehetőségével élne, jogunkban áll azt megtagadni, amennyiben a személy nem alkalmas a programra, vagy más törvényi előírásnak nem felel meg.

Törlés a DOLPHINSWIM részéről

6.1 DOLPHINSWIM-nek jogában áll törölni a terápiát. Abban az esetben ha DOLPHINSWIM törli a programot, Dolphinswim tartozása a 5.2-es programban foglaltak szerint alakul és az esetleges további költségek, melyek adódhatnak a repülőjegy és vagy a szálloda törléséből, mindez a résztvevőt terheli. Egyéb károk megtérítésében nem tudunk segíteni.

Tehetetlenség a természet erőivel szemben

7.1 Ha a program hirtelen jött időjárási viszonyok miatt nem folytatható a cégnek jogában áll érvényteleníteni a szerződést.

Kötelezettség nem teljesítése

8.1 Ha a program eltér vagy nem a szerződésben foglalt szolgáltatást nyújtja, Ön igényt tarthat korrigálásra/javításra, adott időn belül. Módunkban áll egy magasabb szintű szolgáltatás nyújtása, ellensúlyozandó a nem megfelelő eljárást. Ugyancsak visszautasíthatunk bizonyos választható szolgáltatást, ha a kliens nem megfelelően járt el a DOLPHINSWIM-el szemben. A programot követően pénzvisszatérítésre tarthat igényt, amennyiben, a szolgáltatást hiányosnak találta és nem mulasztotta el még a helyszínen felhívni a figyelmünket a hiányosságra. Abban az estben, ha a program nagy hiányosságokat mutat és mi nem állunk elő megfelelő megoldással adott időn belül vagy állítunk fel határidőt a probléma megoldására – mindez elfogadhatatlan, mert semmilyen változtatás nem megengedett – illetve ha a résztvevő tényekkel alá tudja támasztani ezen hiányosságokra vonatkozó indokait, ez estben Ön törölheti a programot írásos formában (az Ön érdekében) még ott a helyszínen.

8.2 Végül is, ha bármilyen módon sérül a szolgáltatás színvonala, Önnek együtt kell működnie velünk, amíg sikerül korrigálni a hiányosságot, törvényes keretek között, olyan minimálisra csökkentve a károkat, amennyire csak lehet.

8.3 Nem tudunk felelősséget vállalni a figyelmetlenségből elveszett vagy megrongálódott értéktárgyakért a program ideje alatt.

Felelősségvállalás

9.1 A programunkon való részvételért Ön vállalja a felelősséget és kockázatot. A résztvevőre van bízva az utasbiztosítás megkötése.

9.2 A technikai felszereltség Európán kívül nem mindig felel meg az európai színvonalnak. Kérjük, kövesse az utasításokat, ha szükséges.

Általános szabályzat

10.1 A programunk részletei, ahogyan a közzétett publikációk is tárgyát képezik a jogszabálynak. A nyomtatott publikációk részletei között talál utalást a nyomtatás időpontjáról.

10.2 Az új brossura megjelenésével, minden korábbi kiadványban megjelent információ érvényét veszti, ahogy az árak és szolgáltatások is, melyek azonos néven futnak tovább. Aktuális programunkról az interneten tájékozódhat a www.dolphinswim.net címen.

10.3 Ha ezen üzleti feltételek egyes részei érvényüket vesztik, attól még a fennmaradó bekezdésben foglaltak továbbra is érvényesek.

10.4 Elfogadja annak lehetőségét, hogy a terápiáról video és vagy fénykép készül további kutatási és oktatási céllal.

10.5 Elfogadja, hogy Ön gondoskodik az utasbiztosításról, amennyiben szükségesnek találja.

Kelt.: Bécs, 2011.11.15


Hotlines: Deutschland: +49 2443 9629844 Österreich: +43 676 3063857 Schweiz: +41 44 585 17 25 United Kingdom: +44 203 286 4605 Россия:+7908 292 28 27 Ireland: +353 87 4615850 Danmark: +45 51350033