DOLPHINSWIM Institute

Ennen kuin varaatte jonkin ohjelmistamme, tutustukaa sopimusehtoihin, joissa esitellään osallistumissopimuksen sisältö. Sopimusehdot säätelevät niiden kulkua, maksuja ja vastuukysymyksiä. Alpha-terapian kuvauksen ja sisällön näette kotisivuiltamme www.dolphinswim.net tai kulloinkin voimassa olevasta esitteestä.

Osallistumissopimuksen solmiminen

1.1. Ilmoittautuessanne esitteemme tietojen perusteella on osallistumissopimuksen solmiminen osaltanne sitova. Sopimus astuu voimaan, kun saamme ilmoittautumisenne Wieniin. Ilmoittautuminen tehdään Alpha-terapiailmoittautumislomakkeella postitse tai sähköpostilla. Ilmoittautumisen vastaanottamisesta tiedotamme teille lähettämällä varausvahvistuksen ja laskun. Kun 500 €:n ilmoittautumismaksu on maksettu, ilmoittautuminen on valmis. Alpha-terapiaan osallistumista varten vaaditaan lisäksi lapsen ajankohtaisten tutkimustulosten lähettämistä, jos ne ovat saatavilla, ja kaikissa tapauksissa lääkärin lausunto lapsen kyvystä osallistua terapiaan.

1.2. Meille käyttöön annetut tiedot suojataan Itävallan tietosuojalain mukaisesti.

1.3. Ilmoittakaa meille välittömästi, jos te ette ole ilmoittautujana saanut meiltä mitään vastausta viimeistään kolmea päivää ennen matkalle lähtöä. Tässä tapauksessa me lähetämme teille asiakirjat uudelleen, jos ilmoittautumismaksu on hoidettu.

Maksu

2.1. Ilmoittautumisen yhteydessä on maksettava heti 500 €:n ilmoittautumismaksu. Jos haluatte solmia peruutusvakuutuksen, sen vakuutusmaksu lankeaa maksettavaksi varausmaksun yhteydessä. Loppusumma pitää maksaa 21 päivää ennen terapian alkua ilman erillistä huomautusta.

2.2. Jos emme voi vahvistaa ilmoittautumistanne terapiaan, maksamme teille välittömästi jo maksetun summan takaisin.

2.3. Jos sovittua terapiahintaa ei ole maksettu kokonaan terapian alkuun mennessä, se oikeuttaa meidät sopimuksen purkamiseen ja vahingonkorvaukseen siitä johtuvien perumiskustannusten suuruisina.

2.4. Ulkomaanmaksuissa ilmoittautuja vastaa puolesta tilisiirron kustannuksista.

Sisällöt, hinnat

3.1. Sopimuksen mukaisten sisältöjen laajuudelle ovat sitovia ne esitteemme ja kotisivujemme www.dolphinswim.net sisältökuvaukset, siltä osin kuin ne ovat pohjana sopimukselle, sekä terapia-asiakirjoissa ja turvaohjeissa mainitut asiaa koskevat tiedot.

3.2. Alpha-terapia alkaa ja loppuu teidän varaamanne oleskelun keston mukaan kotisivuillamme mainittuina terapia-aikoina. Tulo- ja lähtöajat ovat vain teille tiedoksi lentovarauksianne varten.

Sisältö- ja hintamuutokset

4.1 Olemme oikeutettuja yksipuolisiin sisällönmuutoksiin hintaa lukuun ottamatta, jos ne ovat hoitoon liittyen oikeutettuja ja kyse on vähäisistä muutoksista. Terapeuteilla on oikeus jättää pois osia terapiasta, jos se on välttämätöntä lääketieteellisistä, psykologisista tai teknisistä syistä (lapsi on ylirasittunut, säätila on huono jne.).

4.2. Osallistumissopimuksessa sovittuja sisältöjä voidaan muuttaa tai niistä voidaan poiketa, mikäli muutokset ja poikkeamat eivät ole huomattavia ja ne eivät haittaa varatun terapian tai seminaarin kokonaisjärjestelyjä. Mahdolliset korvausvaatimukset jäävät kuitenkin voimaan, jos muuttuneet sisällöt ovat laadullisesti puutteellisia.

Peruutus, varauksen muuttaminen, korvaava henkilö

5.1. Jos olette estynyt osallistumaan terapiaan tai seminaariin vakavista syistä (osallistujan tai saattajan sairastuminen, läheisen omaisen kuolema), tarjoamme teille korvaavan hoitoajan, jotta voitte muuttaa varauksenne maksutta. Suoritettujen maksujen palauttaminen ei ole mahdollista. Jos puratte ilmoittautumissopimuksen ilman painavia syitä tai ette saavu terapiaan tai seminaariin (esimerkiksi myöhästyttyänne lennolta yms.), voimme vaatia sopivan korvauksen jo tekemistämme järjestelyistä ja syntyneistä kuluista. Korvauksen laskemisessa huomioidaan tavallisesti syntyneet kulut ja ne tulot, jotka jäävät saamatta.

5.2. Korvauksen suuruus riippuu terapian hinnasta. Peruutusmaksut, jotka meidän pitää vaatia terapian peruutuksen yhteydessä ilmoittautunutta osallistujaa kohti, ovat seuraavat: Ilmoittautumismaksua ei makseta perumisen yhteydessä takaisin. Muuten peruutusmaksut lasketaan terapian kokonaissummasta seuraavasti:

a) 30 päivää ennen terapian alkua 15 %

b) 29–22 päivää ennen terapian alkua 20 %

c) 21–15 päivää ennen terapian alkua 30 %

d) 14–7 päivää ennen terapian alkua 50 %

e) 6 päivää ennen terapian alkua 65 %

f) terapian aloituspäivänä tai kun asiakas jättää saapumatta 75 %.

 

5.3. Jos korvaava henkilö tulee ilmoittautuneen osallistujan tilalle, meillä on oikeus olla hyväksymättä henkilövaihdosta, jos hän ei täytä terapian erityisvaatimuksia tai jos vaihto ei ole mahdollinen laki- ja viranomaismääräysten vuoksi.

Dolphinswimin tekemä peruutus

6.1. Dolphinswimillä on oikeus perua terapia. Perumistapauksessa Dolphinswim vastaa vain suoritetuista terapiamaksuista ja jo syntyneistä matkalle lähtöön liittyneistä peruutuskuluista. Muita mahdollisia vahinkoja ei korvata.

Ylivoimaiset syyt

7.1. Jos terapia vaikeutuu, vaarantuu tai keskeytyy sopimuksentekoajankohtana ennalta-aavistamattomien ylivoimaisten syiden vuoksi, molemmat sopijapuolet voivat sanoa irti solmitun sopimuksen.

Takuu

8.1. Jos terapiaa ei järjestetä tai sitä ei hoideta sopimuksen mukaan, voitte vaatia korvausta säädetyn ajan kuluessa. Meillä on oikeus suorittaa korvaus vastaavansuuruisella tai suuremmalla sisältökokonaisuudella. Voimme kuitenkin kieltäytyä korvauksesta, jos se vaatii kohtuuttomia kuluja. Terapian loppumisen jälkeen voitte vaatia hinnanalennusta matkakustannuksista, jos terapiaa ei ole hoidettu sopimuksen mukaisesti ja te syyttömänä osapuolena olette tehnyt siitä ilmoituksen paikan päällä. Jos terapian laatu heikkenee huomattavasti jonkin puutteen vuoksi, emmekä me suorita korvausta säädetyn ajan kuluessa, jos korvaus on mahdoton ja me kieltäydymme sen maksamisesta tai jos sopimuksen irtisanominen teidän toimestanne on erityisistä syistä oikeutettu, voitte (oman etunne vuoksi mieluiten kirjallisesti) sanoutua irti terapiasta lakimääräysten mukaisesti.

8.2. Mahdollisissa häiriötilanteissa teillä on velvollisuus lakimääräysten mukaan tehdä kaikkenne, jotta auttaisitte häiriön poistamisessa ja pitäisitte mahdollisesti syntyvät vahingot vähäisinä.

8.3 Arvoesineiden tai rahan katoamisesta tai vahingoittumisesta terapian aikana emme ole vastuussa, jos ne aiheutuvat asiakkaan huolimattomuudesta.

Vastuu

9.1. Osallistuminen Alpha-terapiaan tapahtuu omalla vastuullanne ja harkintanne mukaan. Tämän vuoksi osallistujan pitää ottaa matkavakuutus.

9.2. Tekniset laitteet eivät ulkomailla vastaa aina länsieurooppalaisia vaatimuksia. Kiinnittäkää siksi huomiota mahdollisiin käyttöohjeisiin.

Yleisiä määräyksiä

10.1. Kaikki tiedot esitteissämme julkaistaan laki- ja viranomaisluvalla. Esitteen yksityiskohdat vastaavat painohetken vaatimustasoa.

10.2. Uuden esitteen ilmestymisen myötä aiemmat julkaisumme eivät ole enää voimassa koskien samalta kuulostavia terapioita tai niiden ajankohtia ja hintoja. Internet-sivullamme – www.dolphinswim.net – on saatavilla kulloinkin ajankohtainen versio tarjouksistamme.

10.3. Jos jokin osa ehdoista ei ole voimassa, se ei vaikuta muiden määräysten voimassaoloon.

10.4. Suostutte siihen, että terapiaa voidaan videoida tai kuvata tieteellisiin tarkoituksiin.

10.5. Teidän pitää ottaa matkavakuutus, joka on voimassa terapiamaassa ja joka korvaa sairaus- ja kuljetuskustannukset kotimaahan.

Versio: Wien, 5.11.2012


Hotlines: Deutschland: +49 2443 9629844 Österreich: +43 676 3063857 Schweiz: +41 44 585 17 25 United Kingdom: +44 203 286 4605 Россия:+7908 292 28 27 Ireland: +353 87 4615850 Danmark: +45 51350033