DOLPHINSWIM Institute

Hvad er effekten af delfin assisteret terapi

Delfin assisteret terapi er en terapiform hvor delfinen bruges som et terapiredskab. Denne form for terapi har været praktiseret i over 20 år. Fokus elementet i denne behandling er den terapeutiske delfininteraktion som overordnet giver stimulerende, balancerende og stabiliserende effekt på kroppen. Siden tidernes morgen har delfiner været fascinerende for mennesker, som har betragtet dem som venner eller tilbedt dem som guder. Delfiner har ikke været undersøgt videnskabeligt før nyere tid. John C. Lilly, en delfin forsker og neurolog gjorde de første opdagelser på den psykologiske effekt mellem delfiner og mennesker I 1950érne.  Han opdagede at interaktionen med delfiner øgede de involverede menneskers sensibilitet, perception og selvforståelse. Nyere undersøgelser viser at delfiner hjælper med at acceptere og reducere angst, fremmer udviklingen af sociale relationer samt udviklingen af sprog. Ifølge Ryan de Mares fremmer delfiner psykologiske processer, specielt på det emotionelle plan, ”forbindelsen med et andet levende væsen og følelsen af at være i fuld kontakt med sig selv, er formålet  med cetacean-triggered peak experience (spontant møde med en vild delfin/hval). Følelserne som er en del af denne proces – samværet, øjenkontakten, kontakten, livsbekræftelsen og harmonien, giver mennesket en værdi og et benchmark hvormed den personlige udvikling kan måles (de Mars, 2000).” Den mentale tilstand i denne psykologiske proces defineres som et “flow” hvori personen som udfører denne aktivitet er opslugt af en følelse af positiv fokus, fuld involvering og glæde igennem aktiviteten. (Mihaly Csikszentmihalyi, 1990). Flow er ikke kun den ideelle læringstilstand, men også den tilstand som Sigmund Freud definerede som den jævnt svævende/frit flydende opmærksomhed, hvor terapeuten har fri adgang til personens underbevidsthed, således at angst og blokeringer nemmere kan behandles. Som resultat af flere studier omkring delfin assisteret terapi, er én af de tydeligste effekter en reduktion af angst. Gennem delfin terapi bearbejdes angst, således at man opnår større selvtillid og motivation. Selvbegrænsningen og de bånd som patienten selv, men også pårørende, normalt ligger på sig på grund af handicappet bliver vendt til noget positivt og mere konstruktivt, derfor forbedrer interaktionen med delfinen ikke blot patientens fysiske funktioner. Frem for alt styrker det de samlede ressourcer der skal til, for at forbedre den enkeltes livskvalitet. Ud fra perspektivet omkring alvorlige handicaps og personer som er uhelbredeligt syge, kan delfin assisteret terapi medvirke til en genskabelse af ”joie de vivre” og anskuelsen af fremtiden som positiv og lys, det som Viktor E. Frankl angiver som ”livskvalitet”. Hans perspektiv og model omkring krop og sind, viser en direkte korrelation mellem fysisk sundhed og velbehag, både for patienten og dennes familie. På denne måde benytter delfin assisteret terapi holistiske terapi principper, hvis mål det er at styrke kroppen og psyken, samt at facilitere den mentale udvikling af det enkelte individ.

Europe's leading institute for dolphin assisted therapy (dolphin therapy), swimming with dolphins, dolphintherapist education,
dolphin assisted manager coaching and dolphin research in Antalya, Turkey.
Hotlines: Deutschland: +49 2443 9629844 Österreich: +43 676 3063857 Schweiz: +41 44 585 17 25 United Kingdom: +44 203 286 4605 Россия:+7908 292 28 27 Ireland: +353 87 4615850 Danmark: +45 51350033